Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.modiana.si in omejitev odgovornosti


Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.modiana.si je MONTECRISTO SL d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v sklopu naslova www.modiana.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.modiana.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.modiana.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik lastniku posreduje kakršnokoli gradivo, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

-         storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;

-         ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;

-         ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

-         ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;

-         ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj, poštno številko. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi osebnimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Uporabnik s prijavo v novičarsko skupino soglaša, da Montecristo SL uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Montecristo SL d.o.o. obdeluje najmanj 5 let oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika.

Uporabnik je seznanjen, da bo Montecristo SL d.o.o. v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Montecristo SL d. o. o, ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Montecristo SL d.o.o. za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila.

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe aktivnosti s področij lepote, zabave in mode ter drugih vsebin Lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri Lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

• omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
• pošiljanje različnih e-vsebin,
• druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Montecristo SL d. o. o. je dosegljiva preko elektronske pošte: gdpr@modiana.si

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Če ste v privolili v obdelavo vaših podatkov pri na pošiljanje e-novic lahko vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabljamo za neposredno trženje, to je:

- pošiljanje promocijskih ponudb

- pošiljanje vabil

- pošiljanje kuponov, bonov 

- obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Montecristo SL, d. o. o.

- za segmentacijo (tj. ponujanje naših storitev upoštevaje zlasti vaš spol)

- oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko navadne, elektronske pošte, facebooka in drugih družabnih omrežij.

Vse informacije glede uporabe piškotkov si lahko preberete na: http://www.modiana.si/piskotki

Kdaj in kako lahko zahtevate prenehanje uporabe vaših osebih podatkov?

Če vaše osebne podatke obdelujejo na podlagi vaše privolitve lahko kadarkoli pisno na naš elektronski naslov: info@modiana.si zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Montecristo SL v 15 dneh ustrezno preprečuila uporabo osebnih podatkov za te namene in vas o tem v nadaljnjih petih dnevih pisno ali na drugi dogovorjeni način obvestila.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

Prav tako, če obdelujemo vaše podatke lahko zahtevate še dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje, dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. 

Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov (npr. če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov) ali pa ugovarjate obdelavi osebnih podatkov z zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov Montecrista SL d. o. o.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite na našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov: Montecristo SL, Stegne 11a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gdpr@modiana.si

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 oziroma 30 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon (01) 2909730.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Spremembe

Te pogoji se lahko občasno spremenijo, morebitne spremembe bomo objavili na tej strani, ob večjih spremembah pa bomo objavili vidnejše obvestilo.

Montecristo SL, d. o. o., januar, 2022

 

stdClass Object
(
  [nid] => 24
  [type] => page
  [language] => sl
  [uid] => 3
  [status] => 1
  [created] => 1289993787
  [changed] => 1642076645
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 24
  [translate] => 0
  [vid] => 24
  [revision_uid] => 4
  [title] => Pogoji uporabe
  [body] => 

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.modiana.si in omejitev odgovornosti


Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.modiana.si je MONTECRISTO SL d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v sklopu naslova www.modiana.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.modiana.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.modiana.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik lastniku posreduje kakršnokoli gradivo, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

-         storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;

-         ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;

-         ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

-         ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;

-         ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj, poštno številko. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi osebnimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Uporabnik s prijavo v novičarsko skupino soglaša, da Montecristo SL uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Montecristo SL d.o.o. obdeluje najmanj 5 let oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika.

Uporabnik je seznanjen, da bo Montecristo SL d.o.o. v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Montecristo SL d. o. o, ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Montecristo SL d.o.o. za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila.

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe aktivnosti s področij lepote, zabave in mode ter drugih vsebin Lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri Lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

• omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
• pošiljanje različnih e-vsebin,
• druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Montecristo SL d. o. o. je dosegljiva preko elektronske pošte: gdpr@modiana.si

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Če ste v privolili v obdelavo vaših podatkov pri na pošiljanje e-novic lahko vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabljamo za neposredno trženje, to je:

- pošiljanje promocijskih ponudb

- pošiljanje vabil

- pošiljanje kuponov, bonov 

- obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Montecristo SL, d. o. o.

- za segmentacijo (tj. ponujanje naših storitev upoštevaje zlasti vaš spol)

- oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko navadne, elektronske pošte, facebooka in drugih družabnih omrežij.

Vse informacije glede uporabe piškotkov si lahko preberete na: http://www.modiana.si/piskotki

Kdaj in kako lahko zahtevate prenehanje uporabe vaših osebih podatkov?

Če vaše osebne podatke obdelujejo na podlagi vaše privolitve lahko kadarkoli pisno na naš elektronski naslov: info@modiana.si zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Montecristo SL v 15 dneh ustrezno preprečuila uporabo osebnih podatkov za te namene in vas o tem v nadaljnjih petih dnevih pisno ali na drugi dogovorjeni način obvestila.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

Prav tako, če obdelujemo vaše podatke lahko zahtevate še dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje, dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. 

Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov (npr. če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov) ali pa ugovarjate obdelavi osebnih podatkov z zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov Montecrista SL d. o. o.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite na našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov: Montecristo SL, Stegne 11a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gdpr@modiana.si

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 oziroma 30 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon (01) 2909730.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Spremembe

Te pogoji se lahko občasno spremenijo, morebitne spremembe bomo objavili na tej strani, ob večjih spremembah pa bomo objavili vidnejše obvestilo.

Montecristo SL, d. o. o., januar, 2022

 

[log] => [revision_timestamp] => 1642076645 [format] => 1 [name] => urednik [picture] => [data] => a:2:{s:13:"form_build_id";s:37:"form-9ae432d09c9557762996dbdf13fc5176";s:8:"icl_send";s:1:"1";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [-1] => -1 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.si ) [domain_source] => 0 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => pogoji-uporabe [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 24 [year] => 2014 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.modiana.si in omejitev odgovornosti


Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.modiana.si je MONTECRISTO SL d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v sklopu naslova www.modiana.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.modiana.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.modiana.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik lastniku posreduje kakršnokoli gradivo, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

-         storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;

-         ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;

-         ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

-         ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;

-         ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj, poštno številko. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi osebnimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Uporabnik s prijavo v novičarsko skupino soglaša, da Montecristo SL uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Montecristo SL d.o.o. obdeluje najmanj 5 let oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika.

Uporabnik je seznanjen, da bo Montecristo SL d.o.o. v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Montecristo SL d. o. o, ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Montecristo SL d.o.o. za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila.

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe aktivnosti s področij lepote, zabave in mode ter drugih vsebin Lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri Lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

• omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
• pošiljanje različnih e-vsebin,
• druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Montecristo SL d. o. o. je dosegljiva preko elektronske pošte: gdpr@modiana.si

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Če ste v privolili v obdelavo vaših podatkov pri na pošiljanje e-novic lahko vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabljamo za neposredno trženje, to je:

- pošiljanje promocijskih ponudb

- pošiljanje vabil

- pošiljanje kuponov, bonov 

- obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Montecristo SL, d. o. o.

- za segmentacijo (tj. ponujanje naših storitev upoštevaje zlasti vaš spol)

- oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko navadne, elektronske pošte, facebooka in drugih družabnih omrežij.

Vse informacije glede uporabe piškotkov si lahko preberete na: http://www.modiana.si/piskotki

Kdaj in kako lahko zahtevate prenehanje uporabe vaših osebih podatkov?

Če vaše osebne podatke obdelujejo na podlagi vaše privolitve lahko kadarkoli pisno na naš elektronski naslov: info@modiana.si zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Montecristo SL v 15 dneh ustrezno preprečuila uporabo osebnih podatkov za te namene in vas o tem v nadaljnjih petih dnevih pisno ali na drugi dogovorjeni način obvestila.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

Prav tako, če obdelujemo vaše podatke lahko zahtevate še dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje, dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. 

Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov (npr. če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov) ali pa ugovarjate obdelavi osebnih podatkov z zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov Montecrista SL d. o. o.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite na našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov: Montecristo SL, Stegne 11a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gdpr@modiana.si

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 oziroma 30 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon (01) 2909730.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Spremembe

Te pogoji se lahko občasno spremenijo, morebitne spremembe bomo objavili na tej strani, ob večjih spremembah pa bomo objavili vidnejše obvestilo.

Montecristo SL, d. o. o., januar, 2022

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podatki o avtorju [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Možnosti objave [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.modiana.si in omejitev odgovornosti


Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.modiana.si je MONTECRISTO SL d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.

Spletno mesto predstavlja vsaka stran v sklopu naslova www.modiana.si.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.modiana.si (v nadaljevanju: Uporabnik).

 

Sprejetje splošnih pogojev

Uporabnik mora upoštevati te splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.modiana.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino spada poleg besedila in podatkov tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Prepovedano je vsakršno kopiranje in objavljanje katerekoli vsebine v celoti ali delno na drugih mestih, razen, kadar Lastnik to izrecno dovoli v pisni obliki.

Če uporabnik lastniku posreduje kakršnokoli gradivo, prvi enkrat in za vselej na Lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanega gradiva.

Lastnik lahko po lastnem preudarku zavrne registracijo pod nazivom, ki nakazuje na drugo osebo ali je zaščiteno s pravicami prava intelektualne lastnine ali je neprimerno oziroma drugače nesprejemljivo.

 

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je izrecno prepovedano.

Uporabnik se zaveže, da:

-         storitev ne bo uporabljal z namenom objave katere koli vsebine ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo, javnim redom in moralo ali temi pogoji;

-         ne bo zlorabljal imen drugih oseb/uporabnikov;

-         ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe;

-         ne bo poskušal pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;

-         ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročalo škodo tej storitvi in ponudniku.

 

Omejitev odgovornosti

Lastnik ne odgovarja za točnost, pravilnost, ažurnost podatkov in informacij, ki so objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih Uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov.

Lastnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav, ustavitve delovanja storitve ali drugih motenj (na primer računalniški virus, izpad električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov in podobno).

Spletno mesto vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Lastnik ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih oziroma straneh.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o Uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: ime in priimek, naslov elektronske pošte, kraj, poštno številko. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta Lastnik beleži na strežniku podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas in obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimizirano v statistične namene.

Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij, ki jih ta posreduje Lastniku.

Lastnik bo s pridobljenimi osebnimi podatki o Uporabniku ravnal skladno s temi splošnimi pogoji in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Uporabnik s prijavo v novičarsko skupino soglaša, da Montecristo SL uporabi njegov elektronski naslov za namene obveščanja o novih produktih, novicah, obveščanje kupcev o morebitnih posebnostih v zvezi s poslovanjem, pošiljanje aktualnih ponudb in statistično obdelavo. Osebne podatke lahko Montecristo SL d.o.o. obdeluje najmanj 5 let oziroma do preklica pisne privolitve uporabnika.

Uporabnik je seznanjen, da bo Montecristo SL d.o.o. v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke še naprej uporabljal, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

Iz sistema sporočil se lahko uporabnik kadarkoli izpiše na način, opisan v posamezni e-novici ali na drug primeren način v pisni ali elektronski obliki. Uporabnik je seznanjen, da njegov elektronski naslov obdeluje Montecristo SL d. o. o, ki ga hrani v sistemu, ki je fizično nastanjen v kraju sedeža.

Montecristo SL d.o.o. za prijavo na novice uporablja strogi sistem prijave (t.i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki so se izrecno strinjale, da želijo prejemati elektronska obvestila.

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov Lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic (aktualne novosti, zanimivosti, ideje, nasveti, ponudbe aktivnosti s področij lepote, zabave in mode ter drugih vsebin Lastnika) ali podajo soglasja za sodelovanje pri katerikoli nagradni igri Lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oz. skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko Lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za:

• omogočanje zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z Uporabnikom, kadar je to treba (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi in podobno),
• pošiljanje različnih e-vsebin,
• druge primere, kadar Uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja Uporabnika.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Montecristo SL d. o. o. je dosegljiva preko elektronske pošte: gdpr@modiana.si

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujejo tudi naši obdelovalci, ki so zaupanja vredna podjetja, ki so za svojo dejavnost registrirani in zagotavljajo ustrezen nivo varovanja osebnih podatkov. Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih in izključno v našem imenu.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanja, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje in prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporabo, razkritje s prenosom, sporočanje, širjene ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Če ste v privolili v obdelavo vaših podatkov pri na pošiljanje e-novic lahko vaše osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov) uporabljamo za neposredno trženje, to je:

- pošiljanje promocijskih ponudb

- pošiljanje vabil

- pošiljanje kuponov, bonov 

- obveščanje o nagradnih igrah, katerih organizator je Montecristo SL, d. o. o.

- za segmentacijo (tj. ponujanje naših storitev upoštevaje zlasti vaš spol)

- oblikovanje vam prilagojenih ponudb na podlagi ocenjevanja in predvidevanja vaših interesov, ekonomskega položaja, potreb (profiliranje) ipd.

Neposredno trženje lahko izvajamo preko navadne, elektronske pošte, facebooka in drugih družabnih omrežij.

Vse informacije glede uporabe piškotkov si lahko preberete na: http://www.modiana.si/piskotki

Kdaj in kako lahko zahtevate prenehanje uporabe vaših osebih podatkov?

Če vaše osebne podatke obdelujejo na podlagi vaše privolitve lahko kadarkoli pisno na naš elektronski naslov: info@modiana.si zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bo Montecristo SL v 15 dneh ustrezno preprečuila uporabo osebnih podatkov za te namene in vas o tem v nadaljnjih petih dnevih pisno ali na drugi dogovorjeni način obvestila.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica.

Prav tako, če obdelujemo vaše podatke lahko zahtevate še dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje, dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo. 

Zahtevate lahko tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov (npr. če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov) ali pa ugovarjate obdelavi osebnih podatkov z zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov Montecrista SL d. o. o.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite na našo pooblaščenko za varstvo osebnih podatkov po pošti na naslov: Montecristo SL, Stegne 11a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gdpr@modiana.si

Na vašo zahtevo bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 15 oziroma 30 dneh. Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon (01) 2909730.

Kršitve

Ob morebitnih kakršnihkoli kršitvah zakonodaje ali teh pogojev sme Lastnik vse posredovane osebne podatke, tudi IP-naslov, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.

Ob kakršnih koli kršitvah se lahko Uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.

Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev aktivnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnihkoli drugih vsebin v sklopu informacijskega sistema Lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja Uporabnika z Lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev bodo še naprej veljale in učinkovale.

Spremembe

Te pogoji se lahko občasno spremenijo, morebitne spremembe bomo objavili na tej strani, ob večjih spremembah pa bomo objavili vidnejše obvestilo.

Montecristo SL, d. o. o., januar, 2022

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_bs] => Array ( [title] => Bosanski [href] => node/587 [language] => stdClass Object ( [language] => bs [name] => Bosnian [native] => Bosanski [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => ba [weight] => 0 [javascript] => 024ae63bfbd282d89ceb75b5294d2b92 ) [attributes] => Array ( [title] => Uvjeti korištenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_hr] => Array ( [title] => Hrvatski [href] => node/258 [language] => stdClass Object ( [language] => hr [name] => Croatian [native] => Hrvatski [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => hr [weight] => 0 [javascript] => e1e9c2e87be4d373041da8522b5f99ef ) [attributes] => Array ( [title] => Uvjeti korištenja [class] => translation-link ) ) [node_translation_sr] => Array ( [title] => Српски [href] => node/457 [language] => stdClass Object ( [language] => sr [name] => Serbian [native] => Српски [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 3 [formula] => (((($n%10)==1)&&(($n%100)!=11))?(0):((((($n%10)>=2)&&(($n%10)<=4))&&((($n%100)<10)||(($n%100)>=20)))?(1):2)) [domain] => [prefix] => sr [weight] => 0 [javascript] => 42ad6317d37ad9063b3afd54e65b416a ) [attributes] => Array ( [title] => Uslovi korišćenja [class] => translation-link ) ) ) )
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES! PRIČEKUJE VAS 10% POPUST DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE SE NAM BREZPLAČNO