Splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov Modiana Experience Card

SPLOŠNI POGOJI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov1 (v nadaljevanju: »GDPR«) pojasnjujejo namen, pravno podlago, trajanje in način obdelave vaših osebnih podatkov, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih družba Montecristo SL d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov uporablja in obdeluje za izpolnjevanje njenih pogodbenih zavez do vas oz. v zvezi z izvajanjem naročenih storitev.

V kolikor ni drugače določeno Splošni pogoji veljajo za vse storitve Montecristo SL d.o.o., ne glede na način dostopa do teh storitev (npr. ob obisku spletne strani, uporabi mobilne aplikacije, koriščenju Modiana Experience Card, itd.).

Družba Montecristo SL d.o.o. uporablja najsodobnejše tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varstva vaših osebnih podatkov in za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno

za oba spola.

1.      PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je družba Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 234 38 49, e-pošta: info@modiana.si.

Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov je: tel. 01 234 38 49, e-pošta: gdpr@modiana.si.

2.      NAMEN IN VRSTA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V nadaljevanju so predstavljeni osebni podatki, ki jih Montecristo SL d.o.o. zbira in obdeluje v povezavi s posamezno storitvijo, ki jo ponuja svojim strankam. Za zahtevane informacije (informacije, ki so pri prijavi označene kot obvezne) je posledica pomanjkljivih informacij ta, da zahtevane storitve ni mogoče zagotoviti v obsegu, kot je pričakovano.

V številnih situacijah boste imeli možnost, da nam podate soglasje za obdelavo podatkov. V tem primeru vas bomo ob predložitvi ustrezne izjave o soglasju obvestili o vseh pogojih in obsegu vaše privolitve ter o namenu, ki ga izvajamo s to obdelavo.

Vaših podatkov ne shranjujemo dlje kot potrebno za ustrezen namen obdelave. Če podatkov ne bomo več potrebovali za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti, se bodo le ti redno brisali, razen če bo začasno hranjenje teh informacij še vedno potrebno oz. v primerih izpolnjevanja obveznosti hranjenja v komercialne ali davčne namene ali za potrebe zadrževanja dokazov za sodne spore. Možno je tudi, da bomo še naprej hranili vaše podatke, če ste s tem izrecno soglašali.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete z namenom izvedbe pogodbenih storitev, primarno obdelujemo znotraj naše družbe. V primerih, ko vaše osebne podatke posredujemo tretjim obdelovalcem podatkov (kar je označeno v spodnji tabeli), poskrbimo, da slednji spoštujejo določbe GDPR v zvezi s pogodbeno

 

1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

obdelavo osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne pošiljamo/prenašamo v tretje države ali

mednarodne organizacije.

Podatki, ki jih obdelujemo, so naslednji:

-          podatki o računu: e-naslov in geslo;

-          identifikacijski podatki: spol, ime, priimek, datum rojstva;

-          podatki o naslovu: ulica, hišna številka, dodatne informacije o naslovu (če obstajajo), poštna številka, mesto, država;

-          kontaktni podatki: telefonska številka in e-poštni naslov;

-          podatki o otrocih: ime, priimek, spol in datum rojstva;

-          podatki o naročilu: naročeni izdelki, cene, način plačila in podatki o načinu dostave;

-          podatki o plačilu: podatki o računu, podatki o kreditni kartici (če obstajajo) ali podatki za druge plačilne storitve (če obstajajo);

-          podatki o dostopu: datum in čas obiska naših storitev; spletna stran prek katere bo dostopen sistem/način dostopa do naše spletne strani in do spletnih mest, ki so dostopni med uporabo; identifikacijski podatki seje (ID dostop);

-          tehnični podatki: uporabljeni naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, vrsta naprave in podobne tehnične informacije.

Za dodatne informacije o posamezni storitvi in načinu obdelave osebnih podatkov smo vam na voljo preko naše kontaktne osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Kdaj se zbirajo oz. obdelujejo vaši osebni podatki 

Namen zbiranja 

Vrsta osebnih podatkov 

Podlaga za obdelavo podatkov 

Čas hrambe 

Komu so vaši osebni podatki posredovani (podatki o uporabniku ali

pogodbenem obdelovalcu)

Če dostopate do naših spletnih strani

(zagotovite v osebnih podatkov je zakonska obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom, da vam omogočimo

učinkovit prikaz spletnih vsebin, pravilno

delovanje naših storitev (vključno z

diagnosticiranjem in odpravljanjem napak), ter da odkrijemo in

preprečimo morebitne napade na naša

spletna mesta.

-       podatki o dostopu: beležita se datum, čas in način obiska naših spletnih strani, ter identifikacijsk i podatki seje.

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakonit interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev in varovanju

omrežja.

7 dni

Zunanjim ponudnikom vsebin (npr. slik, videoposnetkov

), ki omogočajo

prikaz storitev.

Če se naročite na

Osebne podatke zbiramo in

obdelujemo z namenom, da vam

-          ime 

-          priimek 

-          naslov 

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Celoten čas,

ko ste

naročeni na

Zunanjim ponudnikom storitev za

 

prejemanj e e-novic

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

pošljemo e-novice v skladu z vašimi preferencami.

-          e-poštni naslov; 

-          telefonska 

št.; 

-          ostali podatki o vašem uporabniške

m profilu

 

prejemanje e-novic.

pošiljanje e- novic.

Če 

pokličete službo za pomoč strankam

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da lahko izvedemo vaša naročila in rešimo pritožbe, ki nam jih

sporočite v klicni center.

-          vaši kontaktni podatki (ime in priimek, telefon, e- mail)

-          vsebina poizvedb / pritožb

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakoniti interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev.

Celoten čas, ki je potreben za obdelavo in izvedbo vašega naročila

/

Če uporabljat e spletno trgovino

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom normalnega in varnega delovanja spletne trgovine, omogočanja spletnega

naročanja blaga in

dostave

naročenega blaga na željeni naslov.

-          ime, 

-          priimek, 

-          naslov,

-          kontaktni podatki (e- pošta, tel.),

-          podatki o plačilnem sredstvu (št. plačilne kartice),

-          podatki o vašem uporabniške m profilu (v kolikor niso zajeti že z

zgornjimi podatki)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas obdelave naročila (od naročila do dostave blaga) in še 5/10 let po dobavi.

Podatki o

uporabniške m računu se hranijo za čas trajanja računa.

Ponudniku plačilnih storitev

Če uporabljat e Modiana Experienc e Card

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da vam omogočimo

koriščenje ugodnosti/storite v, ki vam jih ponujamo kot imetnikom Modiana Experience Card

-          ime,

-          priimek,

-          naslov,

-          rojstni datum,

-          spol,

-          telefon

-          e-pošta

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas veljavnosti Modiana Experience Card

/

 

3.      VAŠE PRAVICE

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR naslednje pravice:

a)     Pravica do dostopa ali do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. člen GDPR);

Pravica dostopa omogoča posamezniku, da mu upravljavec pojasni oziroma poda informacije:

-          ali ima njegove osebne podatke?

-          Katere vrste podatkov obdeluje?

-          Za katere namen(e) obdelave?

-          Komu se podatki posredujejo (uporabnike)?

-          Kako dolgo se hranijo podatki?

Hkrati ta pravica omogoča tudi vpogled oziroma pridobitev kopije posameznikovih osebnih podatkov. Tako na primer lahko posameznik pridobi fotokopijo svojih podatkov, izpis podatkov o svojih nakupih ali transakcijah, ipd.

b)     Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR)

Pravica do popravka ponuja možnost, da posameznik od upravljavca zahteva, da popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim in dopolni nepopolne osebne podatke. Upravljavec je dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

c)      Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe, ang. right to be forgotten) omogoča posamezniku, da zahteva izbris osebnih podatkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Kadar na primer upravljavec podatke vodi zaradi zakonske obveznosti, pravica do izbrisa ne bo prišla v poštev. V poštev pa bo prišla na primer, ko upravljavec vodi podatke o posamezniku na podlagi njegove privolitve, pa posameznik privolitev umakne (npr. prijava na e-novice na podlagi privolitve).

d)     Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR)

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov lahko pride v poštev na primer, ko bi bil posameznik sicer upravičen zahtevati izbris, pa vseeno želi, da upravljavec podatke hrani zaradi morebitnih kasnejših dokazovanj pred pristojnimi organi ali drugimi deležniki. Prav tako lahko pravica pride v poštev, če posameznik zahteva, da upravljavec podatkov ne zbriše, ko bi jih glede na predviden rok hrambe sicer zbrisal, zaradi uveljavljanja svojih pravnih zahtevkov. Omejitev obdelave osebnih podatkov je mogoče zahtevati tudi v povezavi s pravico do popravka (dokler upravljavec ne odloči o popravku) in pravico do ugovora (dokler ne odloči o ugovoru).

e)     Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)

Pravica do prenosljivosti omogoča posamezniku, da zahteva od upravljavca, da posreduje drugemu upravljavcu (ali posamezniku) osebne podatke, ki jih vodi o tem posamezniku v strojno berljivi obliki. Pogoji so, da upravljavec podatke obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi privolitve oziroma zaradi pogodbe.

f)       Pravica do ugovora (21. člen GDPR)

Pravica do ugovora pride v poštev, ko gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov (za zasebni sektor) ali zaradi izvajanja naloge v javnem interesu ali javne oblasti (za javni sektor). Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni, legitimni razlogi za obdelavo.

g)      Pravica do odpovedi soglasju

Poleg navedenih pravic imate kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, pravico, da takšno privolitev kadarkoli tudi prekličete oz. umaknete. V tem primeru to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do vašega preklica, bo pa to vplivalo na nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. Posledica preklica privolitve je ta, da storitve, ki temeljijo na obdelavi osebnih podatkov, za katere se zahteva vaša osebna privolitev, ne bodo več delovale.

h)     Pravica do pritožbe

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4.      SPLETNA STRAN

V nadaljevanju podajamo nekatere podrobnejše informacije glede obdelave osebnih podatkov v primeru obiska spletne strani https://www.maxifashion.com ter https://www.modiana.si in registracije na tej spletni strani in izvedbe nakupa preko te spletne strani.

a)     Obisk spletne strani https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si

Če obiščete spletno mesto https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si, podatke o vašem obnašanju na spletu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) za namene (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno mesto izboljševali; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas, (ii) ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja številu obiskov naših spletnih strani oz. posameznih vsebin in merjenja učinkovitosti oglasov; naš zakoniti interes je v tem smislu merjenje učinkovitosti naše spletne strani in stroškov za oglaševanje; v ta namen lahko preko vašega obnašanja na spletu pridobivamo in uporabljamo še druge izpeljane podatke; (iii) testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo težavam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslabšale vašo uporabniško izkušnjo pri nas; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas; (iv) ukrepov proti napadom naših spletnih strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zagotavljanje varnosti vaših podatkov; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas ter varnost vaših podatkov.

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov (glej poglavje o piškotkih). Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki: (i) IP naslov vaše naprave; (ii) operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iii) brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iv) spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran.

V ta namen osebne podatke uporabljamo največ 7 dni, podatke hranimo le v pseudonimizirani obliki.

b)     Registracija v spletni trgovini

Če se registrirate v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg

zgoraj opisane razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če si ustvarite uporabniški profil na https://www.maxifashion.com, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo vaš uporabniški profil. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim profilom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če si na https://www.maxifashion.com ustvarite uporabniški profil, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve, podatke o vaših naročilih in podatke o vašem obnašanju na spletu tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za namene: (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega uporabniškega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

c)      Nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com

Če opravite nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg tiste,

ki velja za obiskovalce spletne strani, razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih. Če imate pri nas uporabniški profil, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše nastavitve.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za: (i) možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi; (ii) možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov; (iii) potrebe plačila za blago, potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga; (iv) v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi dobavitelju blaga ali servisnemu centru; in (v) v zvezi s pošiljanjem personaliziranih ponudb in prilagojene komunikacije s kupci.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Obdelava na podlagi zakonitega interes

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in prilagajanje funkcij naše spletne domene vašim potrebam, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka, obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

d)     Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Kadar se osebni podatki obdelujejo iz razloga izpolnjevanja zakonskih obveznosti, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, zlasti:

-          Obligacijskega zakonika (OZ),

-          Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot),

-          Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

-          Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),

-          Zakona o računovodstvu (ZR),

-          Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom),

-          Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem

dokumentu glede vašega naročila.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila, konkretno pa partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami, transportnim partnerjem, če vam dostavljajo naročeno blago, dobavitelju blaga ali servisnemu centru pripadajočega proizvajalca v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve.

e)     Piškotki

Spletna  stran  https://www.maxifashion.com  in  https://www.modiana.si  uporablja  piškotke  z

namenom analize statistik obiska spletnega mesta z orodjem Google Analytics.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se iz spletnega strežnika namestijo na računalnike, tablice ali pametne telefone ob uporabnikovem obisku spletnih mest ali različnih spletnih aplikacij. Njihov namen je razpoznava posameznih naprav oziroma terminalske opreme uporabnika za boljše izkoriščanje možnosti pri zagotavljanju prijaznejših spletnih storitev. Z uporabo piškotkov se spletna mesta lahko bolje prilagajajo potrebam uporabnikov, hranijo določene že izražene želje po nastavitvah in s tem uporabniku omogočijo hitrejši dostop do želenih informacij. Pri večini modernih spletnih mest se piškotki uporabljajo tudi z namenom spremljanja anonimnih statistik obiska in so s tem v pomoč skrbnikom spletnih mest pri oblikovanju vsebin.

O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob obisku spletnega mesta, kjer jih v posebnem pojavnem oknu obveščamo o rabi piškotkov, ter jim omogočamo odločitev o vklopu ali izklopu. Po izvedeni izbiri se pojavi gumb s povezavo za ponastavitev rabe piškotkov na našem spletnem mestu. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, vam nekatere funkcionalnosti spletne strani ne bodo delovale pravilno.

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://www.maxifashion.com in https://www.modiana.si:

Vrsta

Ime piškotka

Trajanje

Namen

Sejni

pagesession

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Sejni

XSRF-TOKEN

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Lastni

cookie_consent

30 dni

shranjevanje odločitve o uporabi piškotkov

Zunanji

_ga, _utma, ..., _utmz

do 2 leti

Google Analytics statistika ogledov spletne strani

 

Obiskovalec lahko svojo privolitev za uporabo posameznih piškotkov kadarkoli umakne s klikom na gumb »Odstrani privolitev«. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje nekaterih funkcionalnosti spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev.

 

Junij 2021

Montecristo SL d.o.o.

stdClass Object
(
  [nid] => 5644
  [type] => page
  [language] => sl
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1717672844
  [changed] => 1717672844
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 5644
  [revision_uid] => 1
  [title] => Splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov Modiana Experience Card
  [body] => 

SPLOŠNI POGOJI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov1 (v nadaljevanju: »GDPR«) pojasnjujejo namen, pravno podlago, trajanje in način obdelave vaših osebnih podatkov, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih družba Montecristo SL d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov uporablja in obdeluje za izpolnjevanje njenih pogodbenih zavez do vas oz. v zvezi z izvajanjem naročenih storitev.

V kolikor ni drugače določeno Splošni pogoji veljajo za vse storitve Montecristo SL d.o.o., ne glede na način dostopa do teh storitev (npr. ob obisku spletne strani, uporabi mobilne aplikacije, koriščenju Modiana Experience Card, itd.).

Družba Montecristo SL d.o.o. uporablja najsodobnejše tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varstva vaših osebnih podatkov in za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno

za oba spola.

1.      PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je družba Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 234 38 49, e-pošta: info@modiana.si.

Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov je: tel. 01 234 38 49, e-pošta: gdpr@modiana.si.

2.      NAMEN IN VRSTA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V nadaljevanju so predstavljeni osebni podatki, ki jih Montecristo SL d.o.o. zbira in obdeluje v povezavi s posamezno storitvijo, ki jo ponuja svojim strankam. Za zahtevane informacije (informacije, ki so pri prijavi označene kot obvezne) je posledica pomanjkljivih informacij ta, da zahtevane storitve ni mogoče zagotoviti v obsegu, kot je pričakovano.

V številnih situacijah boste imeli možnost, da nam podate soglasje za obdelavo podatkov. V tem primeru vas bomo ob predložitvi ustrezne izjave o soglasju obvestili o vseh pogojih in obsegu vaše privolitve ter o namenu, ki ga izvajamo s to obdelavo.

Vaših podatkov ne shranjujemo dlje kot potrebno za ustrezen namen obdelave. Če podatkov ne bomo več potrebovali za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti, se bodo le ti redno brisali, razen če bo začasno hranjenje teh informacij še vedno potrebno oz. v primerih izpolnjevanja obveznosti hranjenja v komercialne ali davčne namene ali za potrebe zadrževanja dokazov za sodne spore. Možno je tudi, da bomo še naprej hranili vaše podatke, če ste s tem izrecno soglašali.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete z namenom izvedbe pogodbenih storitev, primarno obdelujemo znotraj naše družbe. V primerih, ko vaše osebne podatke posredujemo tretjim obdelovalcem podatkov (kar je označeno v spodnji tabeli), poskrbimo, da slednji spoštujejo določbe GDPR v zvezi s pogodbeno

 

1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

obdelavo osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne pošiljamo/prenašamo v tretje države ali

mednarodne organizacije.

Podatki, ki jih obdelujemo, so naslednji:

-          podatki o računu: e-naslov in geslo;

-          identifikacijski podatki: spol, ime, priimek, datum rojstva;

-          podatki o naslovu: ulica, hišna številka, dodatne informacije o naslovu (če obstajajo), poštna številka, mesto, država;

-          kontaktni podatki: telefonska številka in e-poštni naslov;

-          podatki o otrocih: ime, priimek, spol in datum rojstva;

-          podatki o naročilu: naročeni izdelki, cene, način plačila in podatki o načinu dostave;

-          podatki o plačilu: podatki o računu, podatki o kreditni kartici (če obstajajo) ali podatki za druge plačilne storitve (če obstajajo);

-          podatki o dostopu: datum in čas obiska naših storitev; spletna stran prek katere bo dostopen sistem/način dostopa do naše spletne strani in do spletnih mest, ki so dostopni med uporabo; identifikacijski podatki seje (ID dostop);

-          tehnični podatki: uporabljeni naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, vrsta naprave in podobne tehnične informacije.

Za dodatne informacije o posamezni storitvi in načinu obdelave osebnih podatkov smo vam na voljo preko naše kontaktne osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Kdaj se zbirajo oz. obdelujejo vaši osebni podatki 

Namen zbiranja 

Vrsta osebnih podatkov 

Podlaga za obdelavo podatkov 

Čas hrambe 

Komu so vaši osebni podatki posredovani (podatki o uporabniku ali

pogodbenem obdelovalcu)

Če dostopate do naših spletnih strani

(zagotovite v osebnih podatkov je zakonska obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom, da vam omogočimo

učinkovit prikaz spletnih vsebin, pravilno

delovanje naših storitev (vključno z

diagnosticiranjem in odpravljanjem napak), ter da odkrijemo in

preprečimo morebitne napade na naša

spletna mesta.

-       podatki o dostopu: beležita se datum, čas in način obiska naših spletnih strani, ter identifikacijsk i podatki seje.

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakonit interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev in varovanju

omrežja.

7 dni

Zunanjim ponudnikom vsebin (npr. slik, videoposnetkov

), ki omogočajo

prikaz storitev.

Če se naročite na

Osebne podatke zbiramo in

obdelujemo z namenom, da vam

-          ime 

-          priimek 

-          naslov 

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Celoten čas,

ko ste

naročeni na

Zunanjim ponudnikom storitev za

 

prejemanj e e-novic

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

pošljemo e-novice v skladu z vašimi preferencami.

-          e-poštni naslov; 

-          telefonska 

št.; 

-          ostali podatki o vašem uporabniške

m profilu

 

prejemanje e-novic.

pošiljanje e- novic.

Če 

pokličete službo za pomoč strankam

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da lahko izvedemo vaša naročila in rešimo pritožbe, ki nam jih

sporočite v klicni center.

-          vaši kontaktni podatki (ime in priimek, telefon, e- mail)

-          vsebina poizvedb / pritožb

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakoniti interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev.

Celoten čas, ki je potreben za obdelavo in izvedbo vašega naročila

/

Če uporabljat e spletno trgovino

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom normalnega in varnega delovanja spletne trgovine, omogočanja spletnega

naročanja blaga in

dostave

naročenega blaga na željeni naslov.

-          ime, 

-          priimek, 

-          naslov,

-          kontaktni podatki (e- pošta, tel.),

-          podatki o plačilnem sredstvu (št. plačilne kartice),

-          podatki o vašem uporabniške m profilu (v kolikor niso zajeti že z

zgornjimi podatki)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas obdelave naročila (od naročila do dostave blaga) in še 5/10 let po dobavi.

Podatki o

uporabniške m računu se hranijo za čas trajanja računa.

Ponudniku plačilnih storitev

Če uporabljat e Modiana Experienc e Card

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da vam omogočimo

koriščenje ugodnosti/storite v, ki vam jih ponujamo kot imetnikom Modiana Experience Card

-          ime,

-          priimek,

-          naslov,

-          rojstni datum,

-          spol,

-          telefon

-          e-pošta

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas veljavnosti Modiana Experience Card

/

 

3.      VAŠE PRAVICE

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR naslednje pravice:

a)     Pravica do dostopa ali do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. člen GDPR);

Pravica dostopa omogoča posamezniku, da mu upravljavec pojasni oziroma poda informacije:

-          ali ima njegove osebne podatke?

-          Katere vrste podatkov obdeluje?

-          Za katere namen(e) obdelave?

-          Komu se podatki posredujejo (uporabnike)?

-          Kako dolgo se hranijo podatki?

Hkrati ta pravica omogoča tudi vpogled oziroma pridobitev kopije posameznikovih osebnih podatkov. Tako na primer lahko posameznik pridobi fotokopijo svojih podatkov, izpis podatkov o svojih nakupih ali transakcijah, ipd.

b)     Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR)

Pravica do popravka ponuja možnost, da posameznik od upravljavca zahteva, da popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim in dopolni nepopolne osebne podatke. Upravljavec je dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

c)      Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe, ang. right to be forgotten) omogoča posamezniku, da zahteva izbris osebnih podatkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Kadar na primer upravljavec podatke vodi zaradi zakonske obveznosti, pravica do izbrisa ne bo prišla v poštev. V poštev pa bo prišla na primer, ko upravljavec vodi podatke o posamezniku na podlagi njegove privolitve, pa posameznik privolitev umakne (npr. prijava na e-novice na podlagi privolitve).

d)     Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR)

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov lahko pride v poštev na primer, ko bi bil posameznik sicer upravičen zahtevati izbris, pa vseeno želi, da upravljavec podatke hrani zaradi morebitnih kasnejših dokazovanj pred pristojnimi organi ali drugimi deležniki. Prav tako lahko pravica pride v poštev, če posameznik zahteva, da upravljavec podatkov ne zbriše, ko bi jih glede na predviden rok hrambe sicer zbrisal, zaradi uveljavljanja svojih pravnih zahtevkov. Omejitev obdelave osebnih podatkov je mogoče zahtevati tudi v povezavi s pravico do popravka (dokler upravljavec ne odloči o popravku) in pravico do ugovora (dokler ne odloči o ugovoru).

e)     Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)

Pravica do prenosljivosti omogoča posamezniku, da zahteva od upravljavca, da posreduje drugemu upravljavcu (ali posamezniku) osebne podatke, ki jih vodi o tem posamezniku v strojno berljivi obliki. Pogoji so, da upravljavec podatke obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi privolitve oziroma zaradi pogodbe.

f)       Pravica do ugovora (21. člen GDPR)

Pravica do ugovora pride v poštev, ko gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov (za zasebni sektor) ali zaradi izvajanja naloge v javnem interesu ali javne oblasti (za javni sektor). Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni, legitimni razlogi za obdelavo.

g)      Pravica do odpovedi soglasju

Poleg navedenih pravic imate kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, pravico, da takšno privolitev kadarkoli tudi prekličete oz. umaknete. V tem primeru to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do vašega preklica, bo pa to vplivalo na nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. Posledica preklica privolitve je ta, da storitve, ki temeljijo na obdelavi osebnih podatkov, za katere se zahteva vaša osebna privolitev, ne bodo več delovale.

h)     Pravica do pritožbe

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4.      SPLETNA STRAN

V nadaljevanju podajamo nekatere podrobnejše informacije glede obdelave osebnih podatkov v primeru obiska spletne strani https://www.maxifashion.com ter https://www.modiana.si in registracije na tej spletni strani in izvedbe nakupa preko te spletne strani.

a)     Obisk spletne strani https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si

Če obiščete spletno mesto https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si, podatke o vašem obnašanju na spletu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) za namene (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno mesto izboljševali; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas, (ii) ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja številu obiskov naših spletnih strani oz. posameznih vsebin in merjenja učinkovitosti oglasov; naš zakoniti interes je v tem smislu merjenje učinkovitosti naše spletne strani in stroškov za oglaševanje; v ta namen lahko preko vašega obnašanja na spletu pridobivamo in uporabljamo še druge izpeljane podatke; (iii) testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo težavam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslabšale vašo uporabniško izkušnjo pri nas; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas; (iv) ukrepov proti napadom naših spletnih strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zagotavljanje varnosti vaših podatkov; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas ter varnost vaših podatkov.

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov (glej poglavje o piškotkih). Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki: (i) IP naslov vaše naprave; (ii) operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iii) brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iv) spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran.

V ta namen osebne podatke uporabljamo največ 7 dni, podatke hranimo le v pseudonimizirani obliki.

b)     Registracija v spletni trgovini

Če se registrirate v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg

zgoraj opisane razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če si ustvarite uporabniški profil na https://www.maxifashion.com, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo vaš uporabniški profil. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim profilom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če si na https://www.maxifashion.com ustvarite uporabniški profil, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve, podatke o vaših naročilih in podatke o vašem obnašanju na spletu tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za namene: (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega uporabniškega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

c)      Nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com

Če opravite nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg tiste,

ki velja za obiskovalce spletne strani, razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih. Če imate pri nas uporabniški profil, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše nastavitve.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za: (i) možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi; (ii) možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov; (iii) potrebe plačila za blago, potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga; (iv) v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi dobavitelju blaga ali servisnemu centru; in (v) v zvezi s pošiljanjem personaliziranih ponudb in prilagojene komunikacije s kupci.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Obdelava na podlagi zakonitega interes

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in prilagajanje funkcij naše spletne domene vašim potrebam, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka, obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

d)     Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Kadar se osebni podatki obdelujejo iz razloga izpolnjevanja zakonskih obveznosti, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, zlasti:

-          Obligacijskega zakonika (OZ),

-          Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot),

-          Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

-          Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),

-          Zakona o računovodstvu (ZR),

-          Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom),

-          Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem

dokumentu glede vašega naročila.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila, konkretno pa partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami, transportnim partnerjem, če vam dostavljajo naročeno blago, dobavitelju blaga ali servisnemu centru pripadajočega proizvajalca v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve.

e)     Piškotki

Spletna  stran  https://www.maxifashion.com  in  https://www.modiana.si  uporablja  piškotke  z

namenom analize statistik obiska spletnega mesta z orodjem Google Analytics.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se iz spletnega strežnika namestijo na računalnike, tablice ali pametne telefone ob uporabnikovem obisku spletnih mest ali različnih spletnih aplikacij. Njihov namen je razpoznava posameznih naprav oziroma terminalske opreme uporabnika za boljše izkoriščanje možnosti pri zagotavljanju prijaznejših spletnih storitev. Z uporabo piškotkov se spletna mesta lahko bolje prilagajajo potrebam uporabnikov, hranijo določene že izražene želje po nastavitvah in s tem uporabniku omogočijo hitrejši dostop do želenih informacij. Pri večini modernih spletnih mest se piškotki uporabljajo tudi z namenom spremljanja anonimnih statistik obiska in so s tem v pomoč skrbnikom spletnih mest pri oblikovanju vsebin.

O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob obisku spletnega mesta, kjer jih v posebnem pojavnem oknu obveščamo o rabi piškotkov, ter jim omogočamo odločitev o vklopu ali izklopu. Po izvedeni izbiri se pojavi gumb s povezavo za ponastavitev rabe piškotkov na našem spletnem mestu. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, vam nekatere funkcionalnosti spletne strani ne bodo delovale pravilno.

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://www.maxifashion.com in https://www.modiana.si:

Vrsta

Ime piškotka

Trajanje

Namen

Sejni

pagesession

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Sejni

XSRF-TOKEN

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Lastni

cookie_consent

30 dni

shranjevanje odločitve o uporabi piškotkov

Zunanji

_ga, _utma, ..., _utmz

do 2 leti

Google Analytics statistika ogledov spletne strani

 

Obiskovalec lahko svojo privolitev za uporabo posameznih piškotkov kadarkoli umakne s klikom na gumb »Odstrani privolitev«. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje nekaterih funkcionalnosti spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev.

 

Junij 2021

Montecristo SL d.o.o.

[log] => [revision_timestamp] => 1717672844 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [-1] => -1 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.si ) [domain_source] => 0 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => splosni-pogoji-o-obdelavi-osebnih-podatkov-modiana-experience-card [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 24 [year] => 2014 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

SPLOŠNI POGOJI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov1 (v nadaljevanju: »GDPR«) pojasnjujejo namen, pravno podlago, trajanje in način obdelave vaših osebnih podatkov, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih družba Montecristo SL d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov uporablja in obdeluje za izpolnjevanje njenih pogodbenih zavez do vas oz. v zvezi z izvajanjem naročenih storitev.

V kolikor ni drugače določeno Splošni pogoji veljajo za vse storitve Montecristo SL d.o.o., ne glede na način dostopa do teh storitev (npr. ob obisku spletne strani, uporabi mobilne aplikacije, koriščenju Modiana Experience Card, itd.).

Družba Montecristo SL d.o.o. uporablja najsodobnejše tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varstva vaših osebnih podatkov in za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno

za oba spola.

1.      PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je družba Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 234 38 49, e-pošta: info@modiana.si.

Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov je: tel. 01 234 38 49, e-pošta: gdpr@modiana.si.

2.      NAMEN IN VRSTA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V nadaljevanju so predstavljeni osebni podatki, ki jih Montecristo SL d.o.o. zbira in obdeluje v povezavi s posamezno storitvijo, ki jo ponuja svojim strankam. Za zahtevane informacije (informacije, ki so pri prijavi označene kot obvezne) je posledica pomanjkljivih informacij ta, da zahtevane storitve ni mogoče zagotoviti v obsegu, kot je pričakovano.

V številnih situacijah boste imeli možnost, da nam podate soglasje za obdelavo podatkov. V tem primeru vas bomo ob predložitvi ustrezne izjave o soglasju obvestili o vseh pogojih in obsegu vaše privolitve ter o namenu, ki ga izvajamo s to obdelavo.

Vaših podatkov ne shranjujemo dlje kot potrebno za ustrezen namen obdelave. Če podatkov ne bomo več potrebovali za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti, se bodo le ti redno brisali, razen če bo začasno hranjenje teh informacij še vedno potrebno oz. v primerih izpolnjevanja obveznosti hranjenja v komercialne ali davčne namene ali za potrebe zadrževanja dokazov za sodne spore. Možno je tudi, da bomo še naprej hranili vaše podatke, če ste s tem izrecno soglašali.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete z namenom izvedbe pogodbenih storitev, primarno obdelujemo znotraj naše družbe. V primerih, ko vaše osebne podatke posredujemo tretjim obdelovalcem podatkov (kar je označeno v spodnji tabeli), poskrbimo, da slednji spoštujejo določbe GDPR v zvezi s pogodbeno

 

1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

obdelavo osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne pošiljamo/prenašamo v tretje države ali

mednarodne organizacije.

Podatki, ki jih obdelujemo, so naslednji:

-          podatki o računu: e-naslov in geslo;

-          identifikacijski podatki: spol, ime, priimek, datum rojstva;

-          podatki o naslovu: ulica, hišna številka, dodatne informacije o naslovu (če obstajajo), poštna številka, mesto, država;

-          kontaktni podatki: telefonska številka in e-poštni naslov;

-          podatki o otrocih: ime, priimek, spol in datum rojstva;

-          podatki o naročilu: naročeni izdelki, cene, način plačila in podatki o načinu dostave;

-          podatki o plačilu: podatki o računu, podatki o kreditni kartici (če obstajajo) ali podatki za druge plačilne storitve (če obstajajo);

-          podatki o dostopu: datum in čas obiska naših storitev; spletna stran prek katere bo dostopen sistem/način dostopa do naše spletne strani in do spletnih mest, ki so dostopni med uporabo; identifikacijski podatki seje (ID dostop);

-          tehnični podatki: uporabljeni naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, vrsta naprave in podobne tehnične informacije.

Za dodatne informacije o posamezni storitvi in načinu obdelave osebnih podatkov smo vam na voljo preko naše kontaktne osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Kdaj se zbirajo oz. obdelujejo vaši osebni podatki 

Namen zbiranja 

Vrsta osebnih podatkov 

Podlaga za obdelavo podatkov 

Čas hrambe 

Komu so vaši osebni podatki posredovani (podatki o uporabniku ali

pogodbenem obdelovalcu)

Če dostopate do naših spletnih strani

(zagotovite v osebnih podatkov je zakonska obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom, da vam omogočimo

učinkovit prikaz spletnih vsebin, pravilno

delovanje naših storitev (vključno z

diagnosticiranjem in odpravljanjem napak), ter da odkrijemo in

preprečimo morebitne napade na naša

spletna mesta.

-       podatki o dostopu: beležita se datum, čas in način obiska naših spletnih strani, ter identifikacijsk i podatki seje.

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakonit interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev in varovanju

omrežja.

7 dni

Zunanjim ponudnikom vsebin (npr. slik, videoposnetkov

), ki omogočajo

prikaz storitev.

Če se naročite na

Osebne podatke zbiramo in

obdelujemo z namenom, da vam

-          ime 

-          priimek 

-          naslov 

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Celoten čas,

ko ste

naročeni na

Zunanjim ponudnikom storitev za

 

prejemanj e e-novic

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

pošljemo e-novice v skladu z vašimi preferencami.

-          e-poštni naslov; 

-          telefonska 

št.; 

-          ostali podatki o vašem uporabniške

m profilu

 

prejemanje e-novic.

pošiljanje e- novic.

Če 

pokličete službo za pomoč strankam

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da lahko izvedemo vaša naročila in rešimo pritožbe, ki nam jih

sporočite v klicni center.

-          vaši kontaktni podatki (ime in priimek, telefon, e- mail)

-          vsebina poizvedb / pritožb

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakoniti interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev.

Celoten čas, ki je potreben za obdelavo in izvedbo vašega naročila

/

Če uporabljat e spletno trgovino

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom normalnega in varnega delovanja spletne trgovine, omogočanja spletnega

naročanja blaga in

dostave

naročenega blaga na željeni naslov.

-          ime, 

-          priimek, 

-          naslov,

-          kontaktni podatki (e- pošta, tel.),

-          podatki o plačilnem sredstvu (št. plačilne kartice),

-          podatki o vašem uporabniške m profilu (v kolikor niso zajeti že z

zgornjimi podatki)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas obdelave naročila (od naročila do dostave blaga) in še 5/10 let po dobavi.

Podatki o

uporabniške m računu se hranijo za čas trajanja računa.

Ponudniku plačilnih storitev

Če uporabljat e Modiana Experienc e Card

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da vam omogočimo

koriščenje ugodnosti/storite v, ki vam jih ponujamo kot imetnikom Modiana Experience Card

-          ime,

-          priimek,

-          naslov,

-          rojstni datum,

-          spol,

-          telefon

-          e-pošta

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas veljavnosti Modiana Experience Card

/

 

3.      VAŠE PRAVICE

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR naslednje pravice:

a)     Pravica do dostopa ali do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. člen GDPR);

Pravica dostopa omogoča posamezniku, da mu upravljavec pojasni oziroma poda informacije:

-          ali ima njegove osebne podatke?

-          Katere vrste podatkov obdeluje?

-          Za katere namen(e) obdelave?

-          Komu se podatki posredujejo (uporabnike)?

-          Kako dolgo se hranijo podatki?

Hkrati ta pravica omogoča tudi vpogled oziroma pridobitev kopije posameznikovih osebnih podatkov. Tako na primer lahko posameznik pridobi fotokopijo svojih podatkov, izpis podatkov o svojih nakupih ali transakcijah, ipd.

b)     Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR)

Pravica do popravka ponuja možnost, da posameznik od upravljavca zahteva, da popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim in dopolni nepopolne osebne podatke. Upravljavec je dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

c)      Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe, ang. right to be forgotten) omogoča posamezniku, da zahteva izbris osebnih podatkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Kadar na primer upravljavec podatke vodi zaradi zakonske obveznosti, pravica do izbrisa ne bo prišla v poštev. V poštev pa bo prišla na primer, ko upravljavec vodi podatke o posamezniku na podlagi njegove privolitve, pa posameznik privolitev umakne (npr. prijava na e-novice na podlagi privolitve).

d)     Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR)

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov lahko pride v poštev na primer, ko bi bil posameznik sicer upravičen zahtevati izbris, pa vseeno želi, da upravljavec podatke hrani zaradi morebitnih kasnejših dokazovanj pred pristojnimi organi ali drugimi deležniki. Prav tako lahko pravica pride v poštev, če posameznik zahteva, da upravljavec podatkov ne zbriše, ko bi jih glede na predviden rok hrambe sicer zbrisal, zaradi uveljavljanja svojih pravnih zahtevkov. Omejitev obdelave osebnih podatkov je mogoče zahtevati tudi v povezavi s pravico do popravka (dokler upravljavec ne odloči o popravku) in pravico do ugovora (dokler ne odloči o ugovoru).

e)     Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)

Pravica do prenosljivosti omogoča posamezniku, da zahteva od upravljavca, da posreduje drugemu upravljavcu (ali posamezniku) osebne podatke, ki jih vodi o tem posamezniku v strojno berljivi obliki. Pogoji so, da upravljavec podatke obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi privolitve oziroma zaradi pogodbe.

f)       Pravica do ugovora (21. člen GDPR)

Pravica do ugovora pride v poštev, ko gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov (za zasebni sektor) ali zaradi izvajanja naloge v javnem interesu ali javne oblasti (za javni sektor). Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni, legitimni razlogi za obdelavo.

g)      Pravica do odpovedi soglasju

Poleg navedenih pravic imate kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, pravico, da takšno privolitev kadarkoli tudi prekličete oz. umaknete. V tem primeru to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do vašega preklica, bo pa to vplivalo na nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. Posledica preklica privolitve je ta, da storitve, ki temeljijo na obdelavi osebnih podatkov, za katere se zahteva vaša osebna privolitev, ne bodo več delovale.

h)     Pravica do pritožbe

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4.      SPLETNA STRAN

V nadaljevanju podajamo nekatere podrobnejše informacije glede obdelave osebnih podatkov v primeru obiska spletne strani https://www.maxifashion.com ter https://www.modiana.si in registracije na tej spletni strani in izvedbe nakupa preko te spletne strani.

a)     Obisk spletne strani https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si

Če obiščete spletno mesto https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si, podatke o vašem obnašanju na spletu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) za namene (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno mesto izboljševali; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas, (ii) ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja številu obiskov naših spletnih strani oz. posameznih vsebin in merjenja učinkovitosti oglasov; naš zakoniti interes je v tem smislu merjenje učinkovitosti naše spletne strani in stroškov za oglaševanje; v ta namen lahko preko vašega obnašanja na spletu pridobivamo in uporabljamo še druge izpeljane podatke; (iii) testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo težavam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslabšale vašo uporabniško izkušnjo pri nas; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas; (iv) ukrepov proti napadom naših spletnih strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zagotavljanje varnosti vaših podatkov; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas ter varnost vaših podatkov.

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov (glej poglavje o piškotkih). Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki: (i) IP naslov vaše naprave; (ii) operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iii) brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iv) spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran.

V ta namen osebne podatke uporabljamo največ 7 dni, podatke hranimo le v pseudonimizirani obliki.

b)     Registracija v spletni trgovini

Če se registrirate v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg

zgoraj opisane razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če si ustvarite uporabniški profil na https://www.maxifashion.com, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo vaš uporabniški profil. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim profilom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če si na https://www.maxifashion.com ustvarite uporabniški profil, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve, podatke o vaših naročilih in podatke o vašem obnašanju na spletu tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za namene: (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega uporabniškega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

c)      Nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com

Če opravite nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg tiste,

ki velja za obiskovalce spletne strani, razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih. Če imate pri nas uporabniški profil, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše nastavitve.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za: (i) možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi; (ii) možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov; (iii) potrebe plačila za blago, potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga; (iv) v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi dobavitelju blaga ali servisnemu centru; in (v) v zvezi s pošiljanjem personaliziranih ponudb in prilagojene komunikacije s kupci.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Obdelava na podlagi zakonitega interes

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in prilagajanje funkcij naše spletne domene vašim potrebam, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka, obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

d)     Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Kadar se osebni podatki obdelujejo iz razloga izpolnjevanja zakonskih obveznosti, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, zlasti:

-          Obligacijskega zakonika (OZ),

-          Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot),

-          Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

-          Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),

-          Zakona o računovodstvu (ZR),

-          Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom),

-          Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem

dokumentu glede vašega naročila.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila, konkretno pa partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami, transportnim partnerjem, če vam dostavljajo naročeno blago, dobavitelju blaga ali servisnemu centru pripadajočega proizvajalca v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve.

e)     Piškotki

Spletna  stran  https://www.maxifashion.com  in  https://www.modiana.si  uporablja  piškotke  z

namenom analize statistik obiska spletnega mesta z orodjem Google Analytics.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se iz spletnega strežnika namestijo na računalnike, tablice ali pametne telefone ob uporabnikovem obisku spletnih mest ali različnih spletnih aplikacij. Njihov namen je razpoznava posameznih naprav oziroma terminalske opreme uporabnika za boljše izkoriščanje možnosti pri zagotavljanju prijaznejših spletnih storitev. Z uporabo piškotkov se spletna mesta lahko bolje prilagajajo potrebam uporabnikov, hranijo določene že izražene želje po nastavitvah in s tem uporabniku omogočijo hitrejši dostop do želenih informacij. Pri večini modernih spletnih mest se piškotki uporabljajo tudi z namenom spremljanja anonimnih statistik obiska in so s tem v pomoč skrbnikom spletnih mest pri oblikovanju vsebin.

O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob obisku spletnega mesta, kjer jih v posebnem pojavnem oknu obveščamo o rabi piškotkov, ter jim omogočamo odločitev o vklopu ali izklopu. Po izvedeni izbiri se pojavi gumb s povezavo za ponastavitev rabe piškotkov na našem spletnem mestu. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, vam nekatere funkcionalnosti spletne strani ne bodo delovale pravilno.

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://www.maxifashion.com in https://www.modiana.si:

Vrsta

Ime piškotka

Trajanje

Namen

Sejni

pagesession

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Sejni

XSRF-TOKEN

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Lastni

cookie_consent

30 dni

shranjevanje odločitve o uporabi piškotkov

Zunanji

_ga, _utma, ..., _utmz

do 2 leti

Google Analytics statistika ogledov spletne strani

 

Obiskovalec lahko svojo privolitev za uporabo posameznih piškotkov kadarkoli umakne s klikom na gumb »Odstrani privolitev«. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje nekaterih funkcionalnosti spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev.

 

Junij 2021

Montecristo SL d.o.o.

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podatki o avtorju [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Možnosti objave [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

SPLOŠNI POGOJI O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) v skladu s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov1 (v nadaljevanju: »GDPR«) pojasnjujejo namen, pravno podlago, trajanje in način obdelave vaših osebnih podatkov, ter vaše pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jih družba Montecristo SL d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov uporablja in obdeluje za izpolnjevanje njenih pogodbenih zavez do vas oz. v zvezi z izvajanjem naročenih storitev.

V kolikor ni drugače določeno Splošni pogoji veljajo za vse storitve Montecristo SL d.o.o., ne glede na način dostopa do teh storitev (npr. ob obisku spletne strani, uporabi mobilne aplikacije, koriščenju Modiana Experience Card, itd.).

Družba Montecristo SL d.o.o. uporablja najsodobnejše tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje visoke ravni varstva vaših osebnih podatkov in za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim dostopom.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno

za oba spola.

1.      PODATKI O UPRAVLJAVCU OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec osebnih podatkov je družba Montecristo SL d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01 234 38 49, e-pošta: info@modiana.si.

Kontakt osebe za varstvo osebnih podatkov je: tel. 01 234 38 49, e-pošta: gdpr@modiana.si.

2.      NAMEN IN VRSTA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V nadaljevanju so predstavljeni osebni podatki, ki jih Montecristo SL d.o.o. zbira in obdeluje v povezavi s posamezno storitvijo, ki jo ponuja svojim strankam. Za zahtevane informacije (informacije, ki so pri prijavi označene kot obvezne) je posledica pomanjkljivih informacij ta, da zahtevane storitve ni mogoče zagotoviti v obsegu, kot je pričakovano.

V številnih situacijah boste imeli možnost, da nam podate soglasje za obdelavo podatkov. V tem primeru vas bomo ob predložitvi ustrezne izjave o soglasju obvestili o vseh pogojih in obsegu vaše privolitve ter o namenu, ki ga izvajamo s to obdelavo.

Vaših podatkov ne shranjujemo dlje kot potrebno za ustrezen namen obdelave. Če podatkov ne bomo več potrebovali za izpolnjevanje pogodbenih ali pravnih obveznosti, se bodo le ti redno brisali, razen če bo začasno hranjenje teh informacij še vedno potrebno oz. v primerih izpolnjevanja obveznosti hranjenja v komercialne ali davčne namene ali za potrebe zadrževanja dokazov za sodne spore. Možno je tudi, da bomo še naprej hranili vaše podatke, če ste s tem izrecno soglašali.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete z namenom izvedbe pogodbenih storitev, primarno obdelujemo znotraj naše družbe. V primerih, ko vaše osebne podatke posredujemo tretjim obdelovalcem podatkov (kar je označeno v spodnji tabeli), poskrbimo, da slednji spoštujejo določbe GDPR v zvezi s pogodbeno

 

1 UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

obdelavo osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne pošiljamo/prenašamo v tretje države ali

mednarodne organizacije.

Podatki, ki jih obdelujemo, so naslednji:

-          podatki o računu: e-naslov in geslo;

-          identifikacijski podatki: spol, ime, priimek, datum rojstva;

-          podatki o naslovu: ulica, hišna številka, dodatne informacije o naslovu (če obstajajo), poštna številka, mesto, država;

-          kontaktni podatki: telefonska številka in e-poštni naslov;

-          podatki o otrocih: ime, priimek, spol in datum rojstva;

-          podatki o naročilu: naročeni izdelki, cene, način plačila in podatki o načinu dostave;

-          podatki o plačilu: podatki o računu, podatki o kreditni kartici (če obstajajo) ali podatki za druge plačilne storitve (če obstajajo);

-          podatki o dostopu: datum in čas obiska naših storitev; spletna stran prek katere bo dostopen sistem/način dostopa do naše spletne strani in do spletnih mest, ki so dostopni med uporabo; identifikacijski podatki seje (ID dostop);

-          tehnični podatki: uporabljeni naslov internetnega protokola (IP), vrsta in različica brskalnika, vrsta naprave in podobne tehnične informacije.

Za dodatne informacije o posamezni storitvi in načinu obdelave osebnih podatkov smo vam na voljo preko naše kontaktne osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

Kdaj se zbirajo oz. obdelujejo vaši osebni podatki 

Namen zbiranja 

Vrsta osebnih podatkov 

Podlaga za obdelavo podatkov 

Čas hrambe 

Komu so vaši osebni podatki posredovani (podatki o uporabniku ali

pogodbenem obdelovalcu)

Če dostopate do naših spletnih strani

(zagotovite v osebnih podatkov je zakonska obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom, da vam omogočimo

učinkovit prikaz spletnih vsebin, pravilno

delovanje naših storitev (vključno z

diagnosticiranjem in odpravljanjem napak), ter da odkrijemo in

preprečimo morebitne napade na naša

spletna mesta.

-       podatki o dostopu: beležita se datum, čas in način obiska naših spletnih strani, ter identifikacijsk i podatki seje.

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakonit interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev in varovanju

omrežja.

7 dni

Zunanjim ponudnikom vsebin (npr. slik, videoposnetkov

), ki omogočajo

prikaz storitev.

Če se naročite na

Osebne podatke zbiramo in

obdelujemo z namenom, da vam

-          ime 

-          priimek 

-          naslov 

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Celoten čas,

ko ste

naročeni na

Zunanjim ponudnikom storitev za

 

prejemanj e e-novic

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

pošljemo e-novice v skladu z vašimi preferencami.

-          e-poštni naslov; 

-          telefonska 

št.; 

-          ostali podatki o vašem uporabniške

m profilu

 

prejemanje e-novic.

pošiljanje e- novic.

Če 

pokličete službo za pomoč strankam

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da lahko izvedemo vaša naročila in rešimo pritožbe, ki nam jih

sporočite v klicni center.

-          vaši kontaktni podatki (ime in priimek, telefon, e- mail)

-          vsebina poizvedb / pritožb

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Zakoniti interes 

(tč. 6/1(f) GDPR)

Zakoniti interes se kaže v zagotavljanju varnosti storitev.

Celoten čas, ki je potreben za obdelavo in izvedbo vašega naročila

/

Če uporabljat e spletno trgovino

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo z namenom normalnega in varnega delovanja spletne trgovine, omogočanja spletnega

naročanja blaga in

dostave

naročenega blaga na željeni naslov.

-          ime, 

-          priimek, 

-          naslov,

-          kontaktni podatki (e- pošta, tel.),

-          podatki o plačilnem sredstvu (št. plačilne kartice),

-          podatki o vašem uporabniške m profilu (v kolikor niso zajeti že z

zgornjimi podatki)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas obdelave naročila (od naročila do dostave blaga) in še 5/10 let po dobavi.

Podatki o

uporabniške m računu se hranijo za čas trajanja računa.

Ponudniku plačilnih storitev

Če uporabljat e Modiana Experienc e Card

(zagotovite v osebnih podatkov je pogodbena obveznost)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da vam omogočimo

koriščenje ugodnosti/storite v, ki vam jih ponujamo kot imetnikom Modiana Experience Card

-          ime,

-          priimek,

-          naslov,

-          rojstni datum,

-          spol,

-          telefon

-          e-pošta

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok

Privolitev posameznika (tč. 6/1(a) GDPR)

Izvedba pogodbe/ukrepo v (tč. 6/1(b) GDPR)

Celoten čas veljavnosti Modiana Experience Card

/

 

3.      VAŠE PRAVICE

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate v skladu z GDPR naslednje pravice:

a)     Pravica do dostopa ali do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki (15. člen GDPR);

Pravica dostopa omogoča posamezniku, da mu upravljavec pojasni oziroma poda informacije:

-          ali ima njegove osebne podatke?

-          Katere vrste podatkov obdeluje?

-          Za katere namen(e) obdelave?

-          Komu se podatki posredujejo (uporabnike)?

-          Kako dolgo se hranijo podatki?

Hkrati ta pravica omogoča tudi vpogled oziroma pridobitev kopije posameznikovih osebnih podatkov. Tako na primer lahko posameznik pridobi fotokopijo svojih podatkov, izpis podatkov o svojih nakupih ali transakcijah, ipd.

b)     Pravica do popravka osebnih podatkov (16. člen GDPR)

Pravica do popravka ponuja možnost, da posameznik od upravljavca zahteva, da popravi netočne ali neažurne podatke v zvezi z njim in dopolni nepopolne osebne podatke. Upravljavec je dolžan netočne ali nepopolne podatke izbrisati.

c)      Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR)

Pravica do izbrisa (pravica do pozabe, ang. right to be forgotten) omogoča posamezniku, da zahteva izbris osebnih podatkov, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Kadar na primer upravljavec podatke vodi zaradi zakonske obveznosti, pravica do izbrisa ne bo prišla v poštev. V poštev pa bo prišla na primer, ko upravljavec vodi podatke o posamezniku na podlagi njegove privolitve, pa posameznik privolitev umakne (npr. prijava na e-novice na podlagi privolitve).

d)     Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (18. člen GDPR)

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov lahko pride v poštev na primer, ko bi bil posameznik sicer upravičen zahtevati izbris, pa vseeno želi, da upravljavec podatke hrani zaradi morebitnih kasnejših dokazovanj pred pristojnimi organi ali drugimi deležniki. Prav tako lahko pravica pride v poštev, če posameznik zahteva, da upravljavec podatkov ne zbriše, ko bi jih glede na predviden rok hrambe sicer zbrisal, zaradi uveljavljanja svojih pravnih zahtevkov. Omejitev obdelave osebnih podatkov je mogoče zahtevati tudi v povezavi s pravico do popravka (dokler upravljavec ne odloči o popravku) in pravico do ugovora (dokler ne odloči o ugovoru).

e)     Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)

Pravica do prenosljivosti omogoča posamezniku, da zahteva od upravljavca, da posreduje drugemu upravljavcu (ali posamezniku) osebne podatke, ki jih vodi o tem posamezniku v strojno berljivi obliki. Pogoji so, da upravljavec podatke obdeluje z avtomatiziranimi sredstvi in na podlagi privolitve oziroma zaradi pogodbe.

f)       Pravica do ugovora (21. člen GDPR)

Pravica do ugovora pride v poštev, ko gre za obdelavo osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov (za zasebni sektor) ali zaradi izvajanja naloge v javnem interesu ali javne oblasti (za javni sektor). Pravica do ugovora torej daje posamezniku možnost, da ugovarja obdelavi, upravljavec pa mora takoj prenehati izvajati obdelavo, razen če dokaže, da obstajajo nujni, legitimni razlogi za obdelavo.

g)      Pravica do odpovedi soglasju

Poleg navedenih pravic imate kot oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, v primerih, ko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, pravico, da takšno privolitev kadarkoli tudi prekličete oz. umaknete. V tem primeru to ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do vašega preklica, bo pa to vplivalo na nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov. Posledica preklica privolitve je ta, da storitve, ki temeljijo na obdelavi osebnih podatkov, za katere se zahteva vaša osebna privolitev, ne bodo več delovale.

h)     Pravica do pritožbe

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu. Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

4.      SPLETNA STRAN

V nadaljevanju podajamo nekatere podrobnejše informacije glede obdelave osebnih podatkov v primeru obiska spletne strani https://www.maxifashion.com ter https://www.modiana.si in registracije na tej spletni strani in izvedbe nakupa preko te spletne strani.

a)     Obisk spletne strani https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si

Če obiščete spletno mesto https://www.maxifashion.com ali https://www.modiana.si, podatke o vašem obnašanju na spletu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) za namene (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje spletno mesto izboljševali; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas, (ii) ustvarjanja statistik in pregledov, predvsem sledenja številu obiskov naših spletnih strani oz. posameznih vsebin in merjenja učinkovitosti oglasov; naš zakoniti interes je v tem smislu merjenje učinkovitosti naše spletne strani in stroškov za oglaševanje; v ta namen lahko preko vašega obnašanja na spletu pridobivamo in uporabljamo še druge izpeljane podatke; (iii) testiranja novih funkcij in aplikacij pred uvedbo, da se lahko izognemo težavam z delovanjem teh novosti med dejanskim obratovanjem, ki bi lahko poslabšale vašo uporabniško izkušnjo pri nas; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas; (iv) ukrepov proti napadom naših spletnih strani in ogrozitvi njihovega delovanja ter za zagotavljanje varnosti vaših podatkov; naš zakoniti interes je v tem primeru brezhibno delovanje naših storitev za vas ter varnost vaših podatkov.

Podatke o vašem obnašanju na spletnih straneh ne pridobivamo samo preko piškotkov (glej poglavje o piškotkih). Dopolnjujemo jih tudi z naslednjimi podatki: (i) IP naslov vaše naprave; (ii) operacijski sistem vaše naprave, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iii) brskalnik, ki ga uporabljate na svoji napravi, njegova različica in jezikovne nastavitve; (iv) spletni naslov (URL naslov) strani, s katere dostopate na našo spletno stran.

V ta namen osebne podatke uporabljamo največ 7 dni, podatke hranimo le v pseudonimizirani obliki.

b)     Registracija v spletni trgovini

Če se registrirate v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg

zgoraj opisane razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če si ustvarite uporabniški profil na https://www.maxifashion.com, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) na podlagi izvajanja pogodbe z vami (brez vašega soglasja), da lahko vodimo vaš uporabniški profil. Pogodba, na kateri temelji naša obdelava, se izoblikuje sočasno z vašim profilom. Osebne podatke v ta namen uporabljamo celoten čas obstoja vašega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Če si na https://www.maxifashion.com ustvarite uporabniški profil, obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve, podatke o vaših naročilih in podatke o vašem obnašanju na spletu tudi na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja), in to za namene: (i) pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in posredovanja ponudb po meri in prikrojenih oglasov; naš zakoniti interes je v tem primeru učinkovita promocija naših artiklov in storitev.

V ta namen vaše osebne podatke uporabljamo v času obstoja vašega uporabniškega profila, ki ga lahko kadarkoli izbrišete.

c)      Nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com

Če opravite nakup v spletni trgovini na https://www.maxifashion.com, se obdelava podatkov poleg tiste,

ki velja za obiskovalce spletne strani, razširi še na naslednji način:

Obdelava na podlagi izvajanja pogodbe

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke v namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih. Če imate pri nas uporabniški profil, lahko v ta namen uporabimo tudi vaše nastavitve.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za: (i) možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbrišejo artikli, ki ste jih dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi; (ii) možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo artiklov; (iii) potrebe plačila za blago, potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga; (iv) v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi dobavitelju blaga ali servisnemu centru; in (v) v zvezi s pošiljanjem personaliziranih ponudb in prilagojene komunikacije s kupci.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Obdelava na podlagi zakonitega interes

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Nadalje na podlagi našega zakonitega interesa (torej brez vašega soglasja) obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, vaše nastavitve in podatke o vaših naročilih (če pri nas kasneje opravite nakup) za namene pridobivanja podatkov, na podlagi katerih bomo za vas lahko v prihodnje naše storitve izboljševali, da bi ustvarili boljše pogoje za nakupovanje, še posebej z ugotavljanjem vašega zadovoljstva z našimi storitvami; naš zakoniti interes je v tem primeru izboljševanje naših storitev za vas in prilagajanje funkcij naše spletne domene vašim potrebam, vse to na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na izboljševanju in prilagajanju naših storitev.

V namen varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora obdelujemo podatke v času trajanja zastaralnega roka, ki znaša 5 let, po potrebi še eno leto po njegovem izteku v primeru uveljavljenega zahtevka ob koncu zastaralnega roka. Pri sprožitvi sodnega, upravnega ali drugega postopka, obdelujemo vaše osebne podatke v času, ki je nujno potreben za izvedbo tovrstnih postopkov, ter do izteka preostalega dela zastaralnega roka po njegovem zaključku.

d)     Obdelava na podlagi izpolnjevanja pravnih obveznosti

Kadar se osebni podatki obdelujejo iz razloga izpolnjevanja zakonskih obveznosti, vašega soglasja za tovrstno obdelavo podatkov ne potrebujemo. Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše identifikacijske in kontaktne podatke, podatke o naročilih, in sicer zaradi upoštevanja vsakokrat veljavnih zakonov, zlasti:

-          Obligacijskega zakonika (OZ),

-          Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot),

-          Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1),

-          Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),

-          Zakona o računovodstvu (ZR),

-          Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom),

-          Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).

V ta namen uporabljamo osebne podatke največ 10 let (plus tekoče leto) po zadnjem izdanem

dokumentu glede vašega naročila.

Vse opisane osebne podatke obdelujemo mi kot upravljavec. To pomeni, da mi določamo zgoraj opredeljene namene, v katere vaše osebne podatke zbiramo in načine obdelave ter odgovarjamo za ustrezno izvajanje le-te.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tudi drugim subjektom, ki imajo prav tako funkcijo upravljavca, in sicer v zvezi z obdelavo vašega naročila našim partnerjem, ki so vključeni v obdelavo naročila, konkretno pa partnerjem, ki upravljajo s plačilnimi sistemi za zagotavljanje plačil, še posebej v zvezi s plačilnimi karticami, transportnim partnerjem, če vam dostavljajo naročeno blago, dobavitelju blaga ali servisnemu centru pripadajočega proizvajalca v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve.

e)     Piškotki

Spletna  stran  https://www.maxifashion.com  in  https://www.modiana.si  uporablja  piškotke  z

namenom analize statistik obiska spletnega mesta z orodjem Google Analytics.

Piškotki so male besedilne datoteke, ki se iz spletnega strežnika namestijo na računalnike, tablice ali pametne telefone ob uporabnikovem obisku spletnih mest ali različnih spletnih aplikacij. Njihov namen je razpoznava posameznih naprav oziroma terminalske opreme uporabnika za boljše izkoriščanje možnosti pri zagotavljanju prijaznejših spletnih storitev. Z uporabo piškotkov se spletna mesta lahko bolje prilagajajo potrebam uporabnikov, hranijo določene že izražene želje po nastavitvah in s tem uporabniku omogočijo hitrejši dostop do želenih informacij. Pri večini modernih spletnih mest se piškotki uporabljajo tudi z namenom spremljanja anonimnih statistik obiska in so s tem v pomoč skrbnikom spletnih mest pri oblikovanju vsebin.

O uporabi piškotkov so uporabniki obveščeni ob obisku spletnega mesta, kjer jih v posebnem pojavnem oknu obveščamo o rabi piškotkov, ter jim omogočamo odločitev o vklopu ali izklopu. Po izvedeni izbiri se pojavi gumb s povezavo za ponastavitev rabe piškotkov na našem spletnem mestu. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili, vam nekatere funkcionalnosti spletne strani ne bodo delovale pravilno.

Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://www.maxifashion.com in https://www.modiana.si:

Vrsta

Ime piškotka

Trajanje

Namen

Sejni

pagesession

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Sejni

XSRF-TOKEN

do konca seje

omogoča delovanje spletne strani

Lastni

cookie_consent

30 dni

shranjevanje odločitve o uporabi piškotkov

Zunanji

_ga, _utma, ..., _utmz

do 2 leti

Google Analytics statistika ogledov spletne strani

 

Obiskovalec lahko svojo privolitev za uporabo posameznih piškotkov kadarkoli umakne s klikom na gumb »Odstrani privolitev«. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje nekaterih funkcionalnosti spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev.

 

Junij 2021

Montecristo SL d.o.o.

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES! PRIČEKUJE VAS 10% POPUST DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE SE NAM BREZPLAČNO