Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience card

KAZALO

 1. KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
 2. SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD
 3. SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH
 4. KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 5. 10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE
 6. 20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST
 7. REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 9. POLITIKA VRAČIL
 10. REKLAMACIJE
 11. PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 12. IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 14. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 15. PRAVNA ZAŠČITA

1.       KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience Card (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) določajo pravila delovanja kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card deluje po principu zbiranja točk in koriščenja bonusov v evrih v obdobju zbiranja točk oz. do skrajnega roka unovčitve (kot sta ta opredeljena v nadaljevanju) pri nakupih na vseh prodajnih mestih družbe Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o. (v nadaljevanju »Montecristo SL«) v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, trgovini Maxi fashion v Portorožu in na spletni strani/spletni trgovini Maxi fashion www.maxifashion.com.

Kartice ni mogoče uporabljati pri nakupih na prodajnih mestih – trgovinah Modiana na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in/ali Republiki Srbiji.  

Seznam prodajnih mest, kjer je mogoče uporabljati kartico Modiana Experience Card, je na voljo na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si/prodajna-mesta.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti, ki izpolni pristopno izjavo (z navedbo vseh osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni) preko registracijskega terminala na enem od prodajnih mest družbe Montecristo SL in/ali preko spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com. Z registracijo imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi poznavanje in razumevanje Splošnih pogojev poslovanja in se zaveže k spoštovanju Splošnih pogojev poslovanja, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si in dostopni na blagajnah v vseh trgovinah po Sloveniji: Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Ena oseba je lahko imetnica samo ene kartice Modiana Experience Card. V primeru, da ima posameznik več kot eno kartico Modiana Experience Card, ima Montecristo SL pravico takoj preklicati vse kartice, vse zbrane točke in vse bonuse v evrih.

Kartica Modiana Experience Card je osebna in ni prenosljiva.

Imetniki kartice Modiana Experience Card so lahko fizične osebe in ne samostojni podjetniki ali pravne osebe.

Izdajatelj in lastnik kartice Modiana Experience Card je družba Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Po oddaji pristopne izjave v trgovini preko registracijskega terminala oz. izpolnitve spletne pristopne izjave, stranka prejme kartico Modiana Experience Card v digitalni obliki. Kartico Modiana Experience Card se lahko na željo stranke izda tudi v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se aktivira takoj z izdajo digitalne kartice na blagajni ali ob registraciji preko spletne pristopne izjave.

Zbiranje točk in koriščenje bonusov v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card (v digitalni ali fizični obliki) ob nakupu na enem od prodajnih mest, ki so na seznamu prodajnih mest.

Za zbrane točke na kartici Modiana Experience Card je odgovoren imetnik kartice Modiana Experience Card in ne izdajatelj oz. lastnik kartice. Montecristo SL ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi kartice Modiana Experience Card ob nakupu ali ob koriščenju bonusov v evrih.

Imetnik kartice Modiana Experience Card odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih resnični in točni. Montecristo SL ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Kartica Modiana Experience Card je brezplačna in velja do pisnega preklica imetnika kartice Modiana Experience Card, oz. preklica izdajatelja in lastnika kartice, tj. podjetja Montecristo SL.

V teh splošnih pogojih pomeni izraz:

(a)     "imetnik kartice" je imetnik, ki mu je predana kartica Modiana Experience Card v digitalni ali fizični obliki z edinstveno številko;

(b)     "kartica Modiana Experience Card" je kartica Modiana Experience Card, katere izdajatelj je družba Montecristo SL;

(c)     "upravljavec" je družba Montecristo SL, ki upravlja z računalniško bazo imetnikov kartice Modiana Experience Card, ter pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2.       SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD

Imetnik kartice Modiana Experience Card zbira točke z vsemi nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji oz. preko spletne strani/spletne trgovine www.maxhifashion.com. Za zbiranje točk morate na blagajni pokazati kartico Modiana Experience Card. Po končanem računu naknadni vnos točk ni več mogoč.  

Obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card je omejeno na eno koledarsko leto, in sicer od 1. januarja do 31. decembra. Izjema je prvo obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card, ki bo trajalo od 28. junija 2021 do 31. decembra 2021.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk na kartici Modiana Experience Card ponastavi na vrednost 0 (nič).

Koncept zbiranja točk: za vsak 1 evro vrednosti nakupa, prejme imetnik kartice Modiana Experience Card 1 točko. Točke se zbirajo na računu imetnika kartice Modiana Experience Card. Imetniki kartic Modiana Experience Card zberejo točke takoj ob prvem nakupu po izpolnitvi pristopne izjave.

Primeri zbiranja točk:

-          od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 točka

-          od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 točki

-          od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 točke

-          ….

Ob zbranem številu točk prejme imetnik kartice bonus, kot ta izhaja iz spodnje tabele in je izražen v evrih, pri čemer večje število zbranih točk pomeni večji bonus v evrih, do katerega je imetnik kartice upravičen.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Točke se zbirajo enakovredno, ne glede na način plačila (tj. gotovina, darilna kartica, kreditna ali debetna kartica) in na celotni znesek računa (tudi ob obročnem plačilu) za vse kupljene izdelke.

Stanje točk na kartici Modiana Experience Card je izpisano na vsakem računu, prav tako je podatek mogoče preveriti preko aplikacije »Moj profil«, ki je dostopna na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Preverjanje stanja točk na kartici Modiana Experience Card na blagajni ni mogoča brez predhodno opravljenega nakupa. Lahko pa se stanje točk na kartici Modiana Experience Card kadar koli preveri preko aplikacije »Moj profil« na registracijskih terminalih, ki se nahajajo poleg blagajn na prodajnih mestih v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card ne prejme točk za:

-          nakupe, ki se fakturirajo podjetjem,

-          nakupe darilnih kartic (točke se dobijo pri porabi vrednosti darilne kartice),

-          vrednost stroškov pošiljanja (v primeru spletnih nakupov).

Ob koriščenju bonusa Modiana Experience Card v evrih je imetnik kartice Modiana Experience Card upravičen do točk.

3.       SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH

Kartica Modiana Experience Card imetniku kartice omogoča, da zbira točke in koristi bonuse v evrih ter koristi druge ugodnosti, namenjene imetnikom kartice Modiana Experience Card.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk ponastavi na 0 (nič).

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko bonus v evrih, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do (vključno) 31. januarja naslednjega koledarskega leta, in sicer v okviru delovnega časa posamezne trgovine Modiana, veleblagovnice Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov v evrih ni možno.

Vrednosti bonusa se v evrih nalagajo na kartico Modiana Experience Card in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora prodajno osebje na blagajni obvestiti, da bo za nakup uporabil bonus v evrih in ob tem predložiti oz. pokazati svojo kartico Modiana Experience Card.

Bonus v evrih je potrebno porabiti v celotnem znesku (10 evrov, 80 evrov, 160 evrov ali 200 evrov).

V  koledarskem letu  od 1. februarja do 31. decembra lahko za  plačilo računa uporabite en zbrani bonus. Od 1. do 31. januarja pa se lahko vsi zbrani bonusi seštejejo in porabijo za plačilo celotnega zneska enega računa.

Po koriščenju bonusa v evrih se skupno število zbranih točk zmanjša za število koriščenih točk, morebitni presežek točk pa imetnik obdrži in ga lahko uveljavlja ob naslednjem koriščenju zbranih točk.

Primer: če zbere imetnik kartice Modiana Experience Card 2.900,00 točk in koristi 200 evrov bonusa, bo po koriščenju bonusa na kartici ostalo 400,00 točk.

V trenutku koriščenja bonusa v evrih, bodo točke odštete kot je določeno v tabeli v nadaljevanju.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Znotraj posameznega obdobja zbiranja točk lahko imetnik kartice Modiana Experience Card znova začne zbiranje točk od začetka, in sicer n-krat v posameznem koledarskem letu.

Ob koriščenju bonusa v evrih, se znesek bonusa v evrih odšteje od računa. Na računu je odbitek zneska prisoten kot popust v evrih.

Koriščenje bonusa v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card.

Z zbranim bonusom v evrih lahko imetnik kartice Modiana Experience Card zniža končno vrednost plačila v celotnem ali delnem znesku.

Pri posameznem nakupu se lahko koristijo zbrani bonusi v evrih le z ene kartice Modiana Experience Card. Bonusi v evrih z različnih kartic Modiana Experience Card se ne seštevajo.

V primeru, da je skupni znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa v evrih na kartici Modiana Experience Card, lahko imetnik kartice Modiana Experience Card uveljavlja bonus v višini celotnega zneska računa oz. do višine kolikor je bonusa v evrih na razpolago. V primeru, da je končna vrednost bonusa v evrih višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Bonus v evrih se lahko izkoristi le v celotnem znesku, neizkoriščeni bonus v evrih pa se bo izničil.

Gotovinsko izplačilo bonusov v evrih, zbranih na kartici Modiana Experience Card, ni mogoče.

Ko oseba zaprosi za novo kartico Modiana Experience Card, se bonus v evrih s stare fizične kartice Modiana Experience Card prenese na novo kartico Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko zbrani bonus v evrih na kartici porabi za vse nakupe, vključno z darilnimi karticami, nakupovalnimi torbami in stroški pošiljanja.

4.       KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card omogoča imetniku kartice Modiana Experience Card tudi druge različne ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com in spletni strani www.modiana.si, v marketinških materialih podjetja Montecristo SL, javnih medijih, oz. v elektronskih sporočilih, ki jih imetnik kartice Modiana Experience Card prejme na svoj elektronski naslov ali preko SMS sporočila.

Ugodnosti lahko imetnik kartice Modiana Experience Card koristi ob nakupih na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani in spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je upravičen do naslednjih ugodnosti:

-          brezplačno članstvo,

-          10-odstotni posebni popust dobrodošlice na en nakup,

-          20-odstotni posebni rojstnodnevni popust na en nakup,

-          predhodno obveščanje o promocijah,

-          predhodni dostop do pre-sale, sale in ostalih promocij,

-          posebne ali ekskluzivne ponudbe,

-          povabila na ekskluzivne prireditve,

-          promocije skozi vse leto s popusti na različne blagovne znamke,

-          brezplačne storitve manjšega krojenja (velja samo v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani),

-          2 uri brezplačnega parkiranja v Parkirni hiši Šubičeva, a le ob nakupu(-ih) nad skupno vrednostjo 100 evrov (velja samo za nakupe v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani). Ugodnost se izplača v obliki posebnega, dodatnega popusta na celotno vrednost nakupa v višini 4,00 evre. V primeru znižanega računa zaradi ugodnosti brezplačnega parkiranja, kupec ni upravičen do zbiranja točk na priznani posebni popust.

 

5.       10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE

Ob pristopu Modiana Experience Card obdari imetnike kartic z 10-odstotnim posebnim popustom dobrodošlice. Ta popust velja na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

10-odstotni popust se lahko uveljavlja le enkrat – ob enem nakupu, in sicer najkasneje v roku 30 dni od datuma pristopa in prejema kartice Modiana Experience Card v digitalni obliki.

10-odstotni posebni popust dobrodošlice je mogoče kombinirati z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim rojstnodnevnim popustom.

6.       20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST  

Ob rojstnem dnevu je imetnik Modiana Experience Card obdarjen z 20-odstotnim popustom, ki ga imetnik kartice Modiana Experience Card lahko izkoristi za nakup tekstilnih izdelkov in izdelkov kozmetike in parfumerije. Popust je mogoče uveljavljati le enkrat – ob enem nakupu, ki je opravljen v obdobju 14 dni po dejanskem rojstnem dnevu imetnika kartice Modiana Experience Card.

Ob enkratnem nakupu ( en račun) velja 20% popust za vse izdelke tekstila, obutve, modnih dodatkov, kozmetike in parfumerije.

Posebni rojstnodnevni popust je združljiv z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim popustom dobrodošlice.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta upravičen od vključno dneva, ko se je registriral kot imetnik kartice Modiana Experience Card. Imetnik kartice Modiana Experience Card ne bo upravičen do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta za rojstni dan, ki ga je imel pred registracijo.

Primer: če je stranka postala imetnik kartice Modiana Experience Card dne 23. 03. 2022, rojstni dan pa je imela 18. 03. 2022, bo prvi kupon za 20-odstotni rojstnodnevni popust prejela prihodnje leto, torej 18. 03. 2023.

 

7.       REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH

ON-LINE 

Z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna v aplikaciji »Moj profil« skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov.

»Moj Profil« je aplikacija znotraj spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com, preko katere se imetnik kartice Modiana Experience Card lahko seznani s stanjem točk in bonusov v evrih na kartici Modiana Experience Card, hkrati pa lahko ureja svoje osebne podatke, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, pregleduje trenutne promocije, pregleduje zgodovino nakupov za trenutno obdobje zbiranja točk, prijavi izgubljeno ali ukradeno kartico, itd.

Imetnik kartice Modiana Experience Card do spletne trgovine in aplikacije »Moj Profil« dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom, ki ga sam določi. Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo »Moj Profil« je elektronski naslov, ki ga mora stranka vpisati v pristopni izjavi.

NA PRODAJNIH MESTIH 

Pristopno izjavo za pridobitev kartice Modiana Experience Card lahko izpolnite tudi s pomočjo tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Po izpolnitvi pristopne izjave bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov v aplikaciji »Moj profil«.

Stranka zagotavlja za točnost osebnih podatkov, navedenih med registracijo, obenem pa mora potrditi, da je prebral, se strinja in sprejema pravila, določena v Splošnih pogojih poslovanja. Posredovanje nepopolnih ali neresničnih podatkov, ki so potrebni za izdajo kartice, bo povzročilo nezmožnost izdaje kartice Modiana Experience Card oz. njen preklic.

Osebni podatki, ki jih mora stranka vpisati ob registraciji v aplikaciji »Moj profil« z namenom pridobitve kartice Modiana Experience Card so:

-          ime (obvezni podatek),

-          priimek (obvezni podatek),

-          naslov, hišna številka (obvezni podatek),

-          poštna številka, pošta (obvezni podatek),

-          datum rojstva (obvezni podatek),

-          elektronski naslov (obvezni podatek),

-          spol (opcijski podatek),

-          telefonska številka (opcijski podatek),

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok (opcijski podatek).

Podatki se vpisujejo na prostovoljni bazi. Če posameznik ne želi predati vseh osebnih podatkov, ki se štejejo za obvezne, ne more postati imetnik kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card bo v fizični obliki (plastične kartice) izdana samo imetniku kartice Modiana Experience Card, ki bo izdajo fizične kartice izrecno zahteval. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima enake funkcije in imetniku zagotavlja enake in vse ugodnosti kot kartica v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se izda popolnoma brezplačno, tako v digitalni kot tudi v fizični obliki z izpolnitvijo pristopne izjave.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je odgovoren in zagotavlja, da so vsi navedeni podatki resnični in pravilni. Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card ni odgovoren za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

8.       SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko preko spletne aplikacije »Moj profil« spreminja svoje osebne podatke, navedene v pristopni izjavi. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko do aplikacije »Moj profil« dostopa na spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com ali preko tabličnih računalnikov v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Spremembo podatkov na kartici Modiana Experience Card lahko opravi samo imetnik kartice Modiana Experience Card za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki imetnika kartice Modiana Experience Card. Lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ni odgovorna za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

Sprememba podatkov bo izvedena takoj, ko jo imetnik kartice Modiana Experience Card opravi v aplikaciji »Moj profil«.

V primeru, da se pri imetniku kartice spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval ob registraciji, je dolžan spremembo podatkov urediti v aplikaciji »Moj profil« v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Montecristo SL ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov imetnika kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v obliki elektronskih obvestil (e-pošta), klasične pošte in multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti lahko odjavi preko aplikacije:

-          »Moj profil« na spletnem mestu/spletni trgovini www.maxifashion.com;

-          preko e-pošte na naslov info@modianaexperiencecard.si; ali

-          prek tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

 

9.       POLITIKA VRAČIL 

 

V primeru vrnitve artikla / reklamacije 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob vračilu artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Če imetnik kartice Modiana Experience Card vrne izdelek, ki je bil plačan z bonusom v evrih, bo imetniku kartice Modiana Experience Card znesek nakupa za ta izdelek povrnjen v celoti. Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki želi vrniti izdelek, ob nakupu katerega je prejel točke na kartico Modiana Experience Card, se ob vračilu povrne celotna kupnina za ta izdelek, število prejetih točk, ki jo je imetnik kartice Modiana Experience Card prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od skupnega stanja točk na kartici Modiana Experience Card, v kolikor stanje na kartici Modiana Experience Card to omogoča. V primeru, da stanje točk na kartici Modiana Experience Card tega ne omogoča, stanje točk gre v minus. Vrednost bonusa v evrih ne bo prikazano v minus.

V primeru zamenjave artikla 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob zamenjavi artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Ob zamenjavi artikla bodo imetniku kartice Modiana Experience Card odštete točke, ki jih je prejel z nakupom vrnjenega artikla. Točke novega izbranega artikla bodo dodane na kartico Modiana Experience Card.

10.    REKLAMACIJE 

Pritožbe in reklamacije glede zbranih točk oz. koriščenja bonusa v evrih so možne v roku 8 delovnih dni od datuma nakupa, preko službe za pomoč uporabnikom na spletnem naslovu: info@modianaexperiencecard.si .

11.    PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Kartica Modiana Experience Card velja za nedoločen čas in traja vse do prejema zahteve za ukinitev s strani imetnika kartice Modiana Experience Card oz. preklica s strani izdajatelja oz. lastnika kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL.

V primeru, da imetnik kartice Modiana Experience Card zahteva ukinitev kartice Modiana Experience Card, lahko to stori samo preko aplikacije »Moj profil«.

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card se po prejemu zahteve za ukinitev izvede samodejno, imetnik kartice Modiana Experience Card pa po elektronski pošti prejme potrditev, da bo kartica Modiana Experience Card preklicana in ukinjena.

V primeru zahteve za ukinitev kartice Modiana Experience Card, imetnik kartice Modiana Experience Card takoj izgubi vse zbrane točke in vse zbrane bonuse v evrih.

Morebitni neizkoriščeni bonusi v evrih na kartici Modiana Experience Card se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo, vsi zbrani podatki v zvezi z imetnikom kartice Modiana Experience Card pa se anonimizirajo.

Montecristo SL ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice ukinitve kartice Modiana Experience Card.

12.    IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora takoj prijaviti izgubo ali krajo kartice, in sicer:

-          na kateremkoli prodajnem mestu Montecristo SL, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu; ali

-          preko aplikacije »Moj profil«.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, izdane v fizični obliki, lahko v primeru poškodbe, izgube ali kraje kartice, na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu zahteva izdajo druge fizične kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bo blokirana po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Vse zbrane točke oz. bonusi v evrih, povezani s staro kartico Modiana Experience Card, bodo takoj preneseni na novo kartico Modiana Experience Card.

Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo (npr. v primeru koriščenja ugodnosti s strani tretjih oseb), ki bi nastala imetniku kartice Modiana Experience Card v primeru kraje.

V primeru suma, da imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja, lahko izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, družba Montecristo SL, po lastni presoji slednjo začasno ali trajno ukine. Izdajatelj kartice, tj. Montecristo SL, svoje odločitve imetniku kartice Modiana Experience Card ni dolžna obrazložiti. Pred preklicem bo imetniku kartice Modiana Experience Card po elektronski pošti poslano pisno obvestilo.

V primeru, da zaposleni zlorabi točke strank, ki nimajo kartice Modiana Experience Card, in jih pri različnih nakupih naloži na svojo ali katero koli drugo kartico Modiana Experience Card, se takšno dejanje upošteva kot zloraba in se v takšnem primeru postopi po trenutno veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji in internih aktih podjetja Montecristo SL.

13.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Z izpolnitvijo pristopne izjave imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Modiana Experience Card in jih v celoti sprejema. Podjetje Montecristo SL obdeluje osebne podatke imetnika kartice Modiana Experience Card v skladu s Splošnimi pogoji o obdelavi osebnih podatkov. Primarni namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje ugodnosti, ki jih ponuja kartica Modiana Experience Card (Izvedba pogodbe/ukrepov (tč. 6/1(b) GDPR)). Z označitvijo na pristopni izjavi imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da podjetje Montecristo SL obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) za namene obveščanja o novostih poslovanja in ponudbi podjetja Montecristo SL, za namene neposrednega trženja, za reševanje morebitnih težav pred in po opravljenem nakupu, pri reklamacijah ter izvajanju anket. Montecristo SL bo zbrane osebne podatke in podatke o opravljenih nakupih uporabljal za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja z namenom izvajanja prilagojenih ponudb in ugodnosti. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko prav tako privoli v obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi na prodajnih mestih Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu in spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com. Imetnik kartic Modiana Experience Card je s privolitvami upravičen do ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejel preko elektronske pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. Imetnik kartice Modiana Experience Card potrjuje, da je seznanjen z določili Splošnih pogojev poslovanja, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.

Imetnik kartice Modiana Experience Card z izpolnitvijo pristopne izjave zagotavlja, da so navedeni osebni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Montecristo SL kot lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

Montecristo SL kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04, s spremembami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Uradni list EU, št.: L 119, 4.5.2016).

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da so njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in podatki o nakupih shranjeni v računalniški bazi upravljalca, tj. v prostorih podjetja Zupo d.o.o., na naslovu Borovec 11, 1236 Trzin in Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in nakupne podatke, potrebne za preverjanje stanja bonusa v evrih, pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov s sedežem v EU.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov in uporabo kartice Modiana Experience Card, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov: info@modianaexperiencecard.si ali na gdpr@modiana.si

Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Varstvo osebnih podatkov, ki je dostopno na spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com.

14.    POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na gdpr@modiana.si ali pa na telefonsko številko 01 234 38 49.

15.    PRAVNA ZAŠČITA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 14. 03. 2022 oz. dneva objave na spletni strani in v spletni trgovini www.maxifashion.com in dalje do spremembe oz. preklica.

V primeru tehničnih težav ali višje sile, ki onemogočajo pravilno delovanje računalniškega sistema na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu oz. spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com, ali če iz teh razlogov elektronski sistem ne deluje, in zaradi navedenega zbiranje točk ali uporaba bonusov v evrih ni mogoča, izdajatelj in/ali katerikoli od njegovih partnerjev ne odgovarjajo za škodo, ki bi na tej podlagi lahko nastala imetniku kartice Modiana Experience Card.

Družba Montecristo SL ima pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje poslovanja Modiana Experience Card.

Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si ter prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu. Če imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card tudi po objavljenih spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja, se smatra, da je o njih obveščen in se z njimi strinja.

Ti Splošni pogoji poslovanja so bili sestavljeni skladno s pravom Republike Slovenije, ki se kot relevantno pravo uporablja tudi za njihovo tolmačenje. Morebitne spore med imetnikom kartice Modiana Experience Card in izdajateljem kartice Montecristo SL rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Montecristo SL

December 2022

stdClass Object
(
  [nid] => 5282
  [type] => page
  [language] => sl
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1647335284
  [changed] => 1683877704
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 0
  [translate] => 0
  [vid] => 5282
  [revision_uid] => 4
  [title] => Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience card
  [body] => 

KAZALO

 1. KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
 2. SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD
 3. SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH
 4. KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 5. 10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE
 6. 20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST
 7. REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 9. POLITIKA VRAČIL
 10. REKLAMACIJE
 11. PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 12. IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 14. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 15. PRAVNA ZAŠČITA

1.       KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience Card (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) določajo pravila delovanja kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card deluje po principu zbiranja točk in koriščenja bonusov v evrih v obdobju zbiranja točk oz. do skrajnega roka unovčitve (kot sta ta opredeljena v nadaljevanju) pri nakupih na vseh prodajnih mestih družbe Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o. (v nadaljevanju »Montecristo SL«) v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, trgovini Maxi fashion v Portorožu in na spletni strani/spletni trgovini Maxi fashion www.maxifashion.com.

Kartice ni mogoče uporabljati pri nakupih na prodajnih mestih – trgovinah Modiana na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in/ali Republiki Srbiji.  

Seznam prodajnih mest, kjer je mogoče uporabljati kartico Modiana Experience Card, je na voljo na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si/prodajna-mesta.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti, ki izpolni pristopno izjavo (z navedbo vseh osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni) preko registracijskega terminala na enem od prodajnih mest družbe Montecristo SL in/ali preko spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com. Z registracijo imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi poznavanje in razumevanje Splošnih pogojev poslovanja in se zaveže k spoštovanju Splošnih pogojev poslovanja, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si in dostopni na blagajnah v vseh trgovinah po Sloveniji: Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Ena oseba je lahko imetnica samo ene kartice Modiana Experience Card. V primeru, da ima posameznik več kot eno kartico Modiana Experience Card, ima Montecristo SL pravico takoj preklicati vse kartice, vse zbrane točke in vse bonuse v evrih.

Kartica Modiana Experience Card je osebna in ni prenosljiva.

Imetniki kartice Modiana Experience Card so lahko fizične osebe in ne samostojni podjetniki ali pravne osebe.

Izdajatelj in lastnik kartice Modiana Experience Card je družba Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Po oddaji pristopne izjave v trgovini preko registracijskega terminala oz. izpolnitve spletne pristopne izjave, stranka prejme kartico Modiana Experience Card v digitalni obliki. Kartico Modiana Experience Card se lahko na željo stranke izda tudi v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se aktivira takoj z izdajo digitalne kartice na blagajni ali ob registraciji preko spletne pristopne izjave.

Zbiranje točk in koriščenje bonusov v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card (v digitalni ali fizični obliki) ob nakupu na enem od prodajnih mest, ki so na seznamu prodajnih mest.

Za zbrane točke na kartici Modiana Experience Card je odgovoren imetnik kartice Modiana Experience Card in ne izdajatelj oz. lastnik kartice. Montecristo SL ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi kartice Modiana Experience Card ob nakupu ali ob koriščenju bonusov v evrih.

Imetnik kartice Modiana Experience Card odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih resnični in točni. Montecristo SL ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Kartica Modiana Experience Card je brezplačna in velja do pisnega preklica imetnika kartice Modiana Experience Card, oz. preklica izdajatelja in lastnika kartice, tj. podjetja Montecristo SL.

V teh splošnih pogojih pomeni izraz:

(a)     "imetnik kartice" je imetnik, ki mu je predana kartica Modiana Experience Card v digitalni ali fizični obliki z edinstveno številko;

(b)     "kartica Modiana Experience Card" je kartica Modiana Experience Card, katere izdajatelj je družba Montecristo SL;

(c)     "upravljavec" je družba Montecristo SL, ki upravlja z računalniško bazo imetnikov kartice Modiana Experience Card, ter pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2.       SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD

Imetnik kartice Modiana Experience Card zbira točke z vsemi nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji oz. preko spletne strani/spletne trgovine www.maxhifashion.com. Za zbiranje točk morate na blagajni pokazati kartico Modiana Experience Card. Po končanem računu naknadni vnos točk ni več mogoč.  

Obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card je omejeno na eno koledarsko leto, in sicer od 1. januarja do 31. decembra. Izjema je prvo obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card, ki bo trajalo od 28. junija 2021 do 31. decembra 2021.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk na kartici Modiana Experience Card ponastavi na vrednost 0 (nič).

Koncept zbiranja točk: za vsak 1 evro vrednosti nakupa, prejme imetnik kartice Modiana Experience Card 1 točko. Točke se zbirajo na računu imetnika kartice Modiana Experience Card. Imetniki kartic Modiana Experience Card zberejo točke takoj ob prvem nakupu po izpolnitvi pristopne izjave.

Primeri zbiranja točk:

-          od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 točka

-          od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 točki

-          od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 točke

-          ….

Ob zbranem številu točk prejme imetnik kartice bonus, kot ta izhaja iz spodnje tabele in je izražen v evrih, pri čemer večje število zbranih točk pomeni večji bonus v evrih, do katerega je imetnik kartice upravičen.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Točke se zbirajo enakovredno, ne glede na način plačila (tj. gotovina, darilna kartica, kreditna ali debetna kartica) in na celotni znesek računa (tudi ob obročnem plačilu) za vse kupljene izdelke.

Stanje točk na kartici Modiana Experience Card je izpisano na vsakem računu, prav tako je podatek mogoče preveriti preko aplikacije »Moj profil«, ki je dostopna na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Preverjanje stanja točk na kartici Modiana Experience Card na blagajni ni mogoča brez predhodno opravljenega nakupa. Lahko pa se stanje točk na kartici Modiana Experience Card kadar koli preveri preko aplikacije »Moj profil« na registracijskih terminalih, ki se nahajajo poleg blagajn na prodajnih mestih v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card ne prejme točk za:

-          nakupe, ki se fakturirajo podjetjem,

-          nakupe darilnih kartic (točke se dobijo pri porabi vrednosti darilne kartice),

-          vrednost stroškov pošiljanja (v primeru spletnih nakupov).

Ob koriščenju bonusa Modiana Experience Card v evrih je imetnik kartice Modiana Experience Card upravičen do točk.

3.       SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH

Kartica Modiana Experience Card imetniku kartice omogoča, da zbira točke in koristi bonuse v evrih ter koristi druge ugodnosti, namenjene imetnikom kartice Modiana Experience Card.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk ponastavi na 0 (nič).

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko bonus v evrih, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do (vključno) 31. januarja naslednjega koledarskega leta, in sicer v okviru delovnega časa posamezne trgovine Modiana, veleblagovnice Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov v evrih ni možno.

Vrednosti bonusa se v evrih nalagajo na kartico Modiana Experience Card in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora prodajno osebje na blagajni obvestiti, da bo za nakup uporabil bonus v evrih in ob tem predložiti oz. pokazati svojo kartico Modiana Experience Card.

Bonus v evrih je potrebno porabiti v celotnem znesku (10 evrov, 80 evrov, 160 evrov ali 200 evrov).

V  koledarskem letu  od 1. februarja do 31. decembra lahko za  plačilo računa uporabite en zbrani bonus. Od 1. do 31. januarja pa se lahko vsi zbrani bonusi seštejejo in porabijo za plačilo celotnega zneska enega računa.

Po koriščenju bonusa v evrih se skupno število zbranih točk zmanjša za število koriščenih točk, morebitni presežek točk pa imetnik obdrži in ga lahko uveljavlja ob naslednjem koriščenju zbranih točk.

Primer: če zbere imetnik kartice Modiana Experience Card 2.900,00 točk in koristi 200 evrov bonusa, bo po koriščenju bonusa na kartici ostalo 400,00 točk.

V trenutku koriščenja bonusa v evrih, bodo točke odštete kot je določeno v tabeli v nadaljevanju.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Znotraj posameznega obdobja zbiranja točk lahko imetnik kartice Modiana Experience Card znova začne zbiranje točk od začetka, in sicer n-krat v posameznem koledarskem letu.

Ob koriščenju bonusa v evrih, se znesek bonusa v evrih odšteje od računa. Na računu je odbitek zneska prisoten kot popust v evrih.

Koriščenje bonusa v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card.

Z zbranim bonusom v evrih lahko imetnik kartice Modiana Experience Card zniža končno vrednost plačila v celotnem ali delnem znesku.

Pri posameznem nakupu se lahko koristijo zbrani bonusi v evrih le z ene kartice Modiana Experience Card. Bonusi v evrih z različnih kartic Modiana Experience Card se ne seštevajo.

V primeru, da je skupni znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa v evrih na kartici Modiana Experience Card, lahko imetnik kartice Modiana Experience Card uveljavlja bonus v višini celotnega zneska računa oz. do višine kolikor je bonusa v evrih na razpolago. V primeru, da je končna vrednost bonusa v evrih višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Bonus v evrih se lahko izkoristi le v celotnem znesku, neizkoriščeni bonus v evrih pa se bo izničil.

Gotovinsko izplačilo bonusov v evrih, zbranih na kartici Modiana Experience Card, ni mogoče.

Ko oseba zaprosi za novo kartico Modiana Experience Card, se bonus v evrih s stare fizične kartice Modiana Experience Card prenese na novo kartico Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko zbrani bonus v evrih na kartici porabi za vse nakupe, vključno z darilnimi karticami, nakupovalnimi torbami in stroški pošiljanja.

4.       KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card omogoča imetniku kartice Modiana Experience Card tudi druge različne ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com in spletni strani www.modiana.si, v marketinških materialih podjetja Montecristo SL, javnih medijih, oz. v elektronskih sporočilih, ki jih imetnik kartice Modiana Experience Card prejme na svoj elektronski naslov ali preko SMS sporočila.

Ugodnosti lahko imetnik kartice Modiana Experience Card koristi ob nakupih na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani in spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je upravičen do naslednjih ugodnosti:

-          brezplačno članstvo,

-          10-odstotni posebni popust dobrodošlice na en nakup,

-          20-odstotni posebni rojstnodnevni popust na en nakup,

-          predhodno obveščanje o promocijah,

-          predhodni dostop do pre-sale, sale in ostalih promocij,

-          posebne ali ekskluzivne ponudbe,

-          povabila na ekskluzivne prireditve,

-          promocije skozi vse leto s popusti na različne blagovne znamke,

-          brezplačne storitve manjšega krojenja (velja samo v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani),

-          2 uri brezplačnega parkiranja v Parkirni hiši Šubičeva, a le ob nakupu(-ih) nad skupno vrednostjo 100 evrov (velja samo za nakupe v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani). Ugodnost se izplača v obliki posebnega, dodatnega popusta na celotno vrednost nakupa v višini 4,00 evre. V primeru znižanega računa zaradi ugodnosti brezplačnega parkiranja, kupec ni upravičen do zbiranja točk na priznani posebni popust.

 

5.       10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE

Ob pristopu Modiana Experience Card obdari imetnike kartic z 10-odstotnim posebnim popustom dobrodošlice. Ta popust velja na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

10-odstotni popust se lahko uveljavlja le enkrat – ob enem nakupu, in sicer najkasneje v roku 30 dni od datuma pristopa in prejema kartice Modiana Experience Card v digitalni obliki.

10-odstotni posebni popust dobrodošlice je mogoče kombinirati z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim rojstnodnevnim popustom.

6.       20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST  

Ob rojstnem dnevu je imetnik Modiana Experience Card obdarjen z 20-odstotnim popustom, ki ga imetnik kartice Modiana Experience Card lahko izkoristi za nakup tekstilnih izdelkov in izdelkov kozmetike in parfumerije. Popust je mogoče uveljavljati le enkrat – ob enem nakupu, ki je opravljen v obdobju 14 dni po dejanskem rojstnem dnevu imetnika kartice Modiana Experience Card.

Ob enkratnem nakupu ( en račun) velja 20% popust za vse izdelke tekstila, obutve, modnih dodatkov, kozmetike in parfumerije.

Posebni rojstnodnevni popust je združljiv z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim popustom dobrodošlice.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta upravičen od vključno dneva, ko se je registriral kot imetnik kartice Modiana Experience Card. Imetnik kartice Modiana Experience Card ne bo upravičen do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta za rojstni dan, ki ga je imel pred registracijo.

Primer: če je stranka postala imetnik kartice Modiana Experience Card dne 23. 03. 2022, rojstni dan pa je imela 18. 03. 2022, bo prvi kupon za 20-odstotni rojstnodnevni popust prejela prihodnje leto, torej 18. 03. 2023.

 

7.       REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH

ON-LINE 

Z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna v aplikaciji »Moj profil« skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov.

»Moj Profil« je aplikacija znotraj spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com, preko katere se imetnik kartice Modiana Experience Card lahko seznani s stanjem točk in bonusov v evrih na kartici Modiana Experience Card, hkrati pa lahko ureja svoje osebne podatke, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, pregleduje trenutne promocije, pregleduje zgodovino nakupov za trenutno obdobje zbiranja točk, prijavi izgubljeno ali ukradeno kartico, itd.

Imetnik kartice Modiana Experience Card do spletne trgovine in aplikacije »Moj Profil« dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom, ki ga sam določi. Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo »Moj Profil« je elektronski naslov, ki ga mora stranka vpisati v pristopni izjavi.

NA PRODAJNIH MESTIH 

Pristopno izjavo za pridobitev kartice Modiana Experience Card lahko izpolnite tudi s pomočjo tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Po izpolnitvi pristopne izjave bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov v aplikaciji »Moj profil«.

Stranka zagotavlja za točnost osebnih podatkov, navedenih med registracijo, obenem pa mora potrditi, da je prebral, se strinja in sprejema pravila, določena v Splošnih pogojih poslovanja. Posredovanje nepopolnih ali neresničnih podatkov, ki so potrebni za izdajo kartice, bo povzročilo nezmožnost izdaje kartice Modiana Experience Card oz. njen preklic.

Osebni podatki, ki jih mora stranka vpisati ob registraciji v aplikaciji »Moj profil« z namenom pridobitve kartice Modiana Experience Card so:

-          ime (obvezni podatek),

-          priimek (obvezni podatek),

-          naslov, hišna številka (obvezni podatek),

-          poštna številka, pošta (obvezni podatek),

-          datum rojstva (obvezni podatek),

-          elektronski naslov (obvezni podatek),

-          spol (opcijski podatek),

-          telefonska številka (opcijski podatek),

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok (opcijski podatek).

Podatki se vpisujejo na prostovoljni bazi. Če posameznik ne želi predati vseh osebnih podatkov, ki se štejejo za obvezne, ne more postati imetnik kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card bo v fizični obliki (plastične kartice) izdana samo imetniku kartice Modiana Experience Card, ki bo izdajo fizične kartice izrecno zahteval. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima enake funkcije in imetniku zagotavlja enake in vse ugodnosti kot kartica v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se izda popolnoma brezplačno, tako v digitalni kot tudi v fizični obliki z izpolnitvijo pristopne izjave.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je odgovoren in zagotavlja, da so vsi navedeni podatki resnični in pravilni. Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card ni odgovoren za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

8.       SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko preko spletne aplikacije »Moj profil« spreminja svoje osebne podatke, navedene v pristopni izjavi. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko do aplikacije »Moj profil« dostopa na spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com ali preko tabličnih računalnikov v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Spremembo podatkov na kartici Modiana Experience Card lahko opravi samo imetnik kartice Modiana Experience Card za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki imetnika kartice Modiana Experience Card. Lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ni odgovorna za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

Sprememba podatkov bo izvedena takoj, ko jo imetnik kartice Modiana Experience Card opravi v aplikaciji »Moj profil«.

V primeru, da se pri imetniku kartice spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval ob registraciji, je dolžan spremembo podatkov urediti v aplikaciji »Moj profil« v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Montecristo SL ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov imetnika kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v obliki elektronskih obvestil (e-pošta), klasične pošte in multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti lahko odjavi preko aplikacije:

-          »Moj profil« na spletnem mestu/spletni trgovini www.maxifashion.com;

-          preko e-pošte na naslov info@modianaexperiencecard.si; ali

-          prek tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

 

9.       POLITIKA VRAČIL 

 

V primeru vrnitve artikla / reklamacije 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob vračilu artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Če imetnik kartice Modiana Experience Card vrne izdelek, ki je bil plačan z bonusom v evrih, bo imetniku kartice Modiana Experience Card znesek nakupa za ta izdelek povrnjen v celoti. Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki želi vrniti izdelek, ob nakupu katerega je prejel točke na kartico Modiana Experience Card, se ob vračilu povrne celotna kupnina za ta izdelek, število prejetih točk, ki jo je imetnik kartice Modiana Experience Card prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od skupnega stanja točk na kartici Modiana Experience Card, v kolikor stanje na kartici Modiana Experience Card to omogoča. V primeru, da stanje točk na kartici Modiana Experience Card tega ne omogoča, stanje točk gre v minus. Vrednost bonusa v evrih ne bo prikazano v minus.

V primeru zamenjave artikla 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob zamenjavi artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Ob zamenjavi artikla bodo imetniku kartice Modiana Experience Card odštete točke, ki jih je prejel z nakupom vrnjenega artikla. Točke novega izbranega artikla bodo dodane na kartico Modiana Experience Card.

10.    REKLAMACIJE 

Pritožbe in reklamacije glede zbranih točk oz. koriščenja bonusa v evrih so možne v roku 8 delovnih dni od datuma nakupa, preko službe za pomoč uporabnikom na spletnem naslovu: info@modianaexperiencecard.si .

11.    PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Kartica Modiana Experience Card velja za nedoločen čas in traja vse do prejema zahteve za ukinitev s strani imetnika kartice Modiana Experience Card oz. preklica s strani izdajatelja oz. lastnika kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL.

V primeru, da imetnik kartice Modiana Experience Card zahteva ukinitev kartice Modiana Experience Card, lahko to stori samo preko aplikacije »Moj profil«.

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card se po prejemu zahteve za ukinitev izvede samodejno, imetnik kartice Modiana Experience Card pa po elektronski pošti prejme potrditev, da bo kartica Modiana Experience Card preklicana in ukinjena.

V primeru zahteve za ukinitev kartice Modiana Experience Card, imetnik kartice Modiana Experience Card takoj izgubi vse zbrane točke in vse zbrane bonuse v evrih.

Morebitni neizkoriščeni bonusi v evrih na kartici Modiana Experience Card se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo, vsi zbrani podatki v zvezi z imetnikom kartice Modiana Experience Card pa se anonimizirajo.

Montecristo SL ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice ukinitve kartice Modiana Experience Card.

12.    IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora takoj prijaviti izgubo ali krajo kartice, in sicer:

-          na kateremkoli prodajnem mestu Montecristo SL, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu; ali

-          preko aplikacije »Moj profil«.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, izdane v fizični obliki, lahko v primeru poškodbe, izgube ali kraje kartice, na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu zahteva izdajo druge fizične kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bo blokirana po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Vse zbrane točke oz. bonusi v evrih, povezani s staro kartico Modiana Experience Card, bodo takoj preneseni na novo kartico Modiana Experience Card.

Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo (npr. v primeru koriščenja ugodnosti s strani tretjih oseb), ki bi nastala imetniku kartice Modiana Experience Card v primeru kraje.

V primeru suma, da imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja, lahko izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, družba Montecristo SL, po lastni presoji slednjo začasno ali trajno ukine. Izdajatelj kartice, tj. Montecristo SL, svoje odločitve imetniku kartice Modiana Experience Card ni dolžna obrazložiti. Pred preklicem bo imetniku kartice Modiana Experience Card po elektronski pošti poslano pisno obvestilo.

V primeru, da zaposleni zlorabi točke strank, ki nimajo kartice Modiana Experience Card, in jih pri različnih nakupih naloži na svojo ali katero koli drugo kartico Modiana Experience Card, se takšno dejanje upošteva kot zloraba in se v takšnem primeru postopi po trenutno veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji in internih aktih podjetja Montecristo SL.

13.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Z izpolnitvijo pristopne izjave imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Modiana Experience Card in jih v celoti sprejema. Podjetje Montecristo SL obdeluje osebne podatke imetnika kartice Modiana Experience Card v skladu s Splošnimi pogoji o obdelavi osebnih podatkov. Primarni namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje ugodnosti, ki jih ponuja kartica Modiana Experience Card (Izvedba pogodbe/ukrepov (tč. 6/1(b) GDPR)). Z označitvijo na pristopni izjavi imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da podjetje Montecristo SL obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) za namene obveščanja o novostih poslovanja in ponudbi podjetja Montecristo SL, za namene neposrednega trženja, za reševanje morebitnih težav pred in po opravljenem nakupu, pri reklamacijah ter izvajanju anket. Montecristo SL bo zbrane osebne podatke in podatke o opravljenih nakupih uporabljal za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja z namenom izvajanja prilagojenih ponudb in ugodnosti. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko prav tako privoli v obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi na prodajnih mestih Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu in spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com. Imetnik kartic Modiana Experience Card je s privolitvami upravičen do ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejel preko elektronske pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. Imetnik kartice Modiana Experience Card potrjuje, da je seznanjen z določili Splošnih pogojev poslovanja, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.

Imetnik kartice Modiana Experience Card z izpolnitvijo pristopne izjave zagotavlja, da so navedeni osebni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Montecristo SL kot lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

Montecristo SL kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04, s spremembami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Uradni list EU, št.: L 119, 4.5.2016).

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da so njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in podatki o nakupih shranjeni v računalniški bazi upravljalca, tj. v prostorih podjetja Zupo d.o.o., na naslovu Borovec 11, 1236 Trzin in Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in nakupne podatke, potrebne za preverjanje stanja bonusa v evrih, pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov s sedežem v EU.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov in uporabo kartice Modiana Experience Card, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov: info@modianaexperiencecard.si ali na gdpr@modiana.si

Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Varstvo osebnih podatkov, ki je dostopno na spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com.

14.    POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na gdpr@modiana.si ali pa na telefonsko številko 01 234 38 49.

15.    PRAVNA ZAŠČITA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 14. 03. 2022 oz. dneva objave na spletni strani in v spletni trgovini www.maxifashion.com in dalje do spremembe oz. preklica.

V primeru tehničnih težav ali višje sile, ki onemogočajo pravilno delovanje računalniškega sistema na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu oz. spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com, ali če iz teh razlogov elektronski sistem ne deluje, in zaradi navedenega zbiranje točk ali uporaba bonusov v evrih ni mogoča, izdajatelj in/ali katerikoli od njegovih partnerjev ne odgovarjajo za škodo, ki bi na tej podlagi lahko nastala imetniku kartice Modiana Experience Card.

Družba Montecristo SL ima pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje poslovanja Modiana Experience Card.

Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si ter prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu. Če imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card tudi po objavljenih spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja, se smatra, da je o njih obveščen in se z njimi strinja.

Ti Splošni pogoji poslovanja so bili sestavljeni skladno s pravom Republike Slovenije, ki se kot relevantno pravo uporablja tudi za njihovo tolmačenje. Morebitne spore med imetnikom kartice Modiana Experience Card in izdajateljem kartice Montecristo SL rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Montecristo SL

December 2022

[log] => [revision_timestamp] => 1683877704 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [-1] => -1 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.si ) [domain_source] => 0 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => splosni-pogoji-poslovanja-pravila-uporabe-kartice-modiana-experience-card [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [description] => Array ( [value] => ) [abstract] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [copyright] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 4 [day] => 24 [year] => 2014 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [shorturl] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

KAZALO

 1. KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
 2. SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD
 3. SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH
 4. KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 5. 10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE
 6. 20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST
 7. REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 9. POLITIKA VRAČIL
 10. REKLAMACIJE
 11. PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 12. IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 14. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 15. PRAVNA ZAŠČITA

1.       KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience Card (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) določajo pravila delovanja kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card deluje po principu zbiranja točk in koriščenja bonusov v evrih v obdobju zbiranja točk oz. do skrajnega roka unovčitve (kot sta ta opredeljena v nadaljevanju) pri nakupih na vseh prodajnih mestih družbe Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o. (v nadaljevanju »Montecristo SL«) v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, trgovini Maxi fashion v Portorožu in na spletni strani/spletni trgovini Maxi fashion www.maxifashion.com.

Kartice ni mogoče uporabljati pri nakupih na prodajnih mestih – trgovinah Modiana na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in/ali Republiki Srbiji.  

Seznam prodajnih mest, kjer je mogoče uporabljati kartico Modiana Experience Card, je na voljo na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si/prodajna-mesta.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti, ki izpolni pristopno izjavo (z navedbo vseh osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni) preko registracijskega terminala na enem od prodajnih mest družbe Montecristo SL in/ali preko spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com. Z registracijo imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi poznavanje in razumevanje Splošnih pogojev poslovanja in se zaveže k spoštovanju Splošnih pogojev poslovanja, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si in dostopni na blagajnah v vseh trgovinah po Sloveniji: Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Ena oseba je lahko imetnica samo ene kartice Modiana Experience Card. V primeru, da ima posameznik več kot eno kartico Modiana Experience Card, ima Montecristo SL pravico takoj preklicati vse kartice, vse zbrane točke in vse bonuse v evrih.

Kartica Modiana Experience Card je osebna in ni prenosljiva.

Imetniki kartice Modiana Experience Card so lahko fizične osebe in ne samostojni podjetniki ali pravne osebe.

Izdajatelj in lastnik kartice Modiana Experience Card je družba Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Po oddaji pristopne izjave v trgovini preko registracijskega terminala oz. izpolnitve spletne pristopne izjave, stranka prejme kartico Modiana Experience Card v digitalni obliki. Kartico Modiana Experience Card se lahko na željo stranke izda tudi v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se aktivira takoj z izdajo digitalne kartice na blagajni ali ob registraciji preko spletne pristopne izjave.

Zbiranje točk in koriščenje bonusov v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card (v digitalni ali fizični obliki) ob nakupu na enem od prodajnih mest, ki so na seznamu prodajnih mest.

Za zbrane točke na kartici Modiana Experience Card je odgovoren imetnik kartice Modiana Experience Card in ne izdajatelj oz. lastnik kartice. Montecristo SL ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi kartice Modiana Experience Card ob nakupu ali ob koriščenju bonusov v evrih.

Imetnik kartice Modiana Experience Card odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih resnični in točni. Montecristo SL ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Kartica Modiana Experience Card je brezplačna in velja do pisnega preklica imetnika kartice Modiana Experience Card, oz. preklica izdajatelja in lastnika kartice, tj. podjetja Montecristo SL.

V teh splošnih pogojih pomeni izraz:

(a)     "imetnik kartice" je imetnik, ki mu je predana kartica Modiana Experience Card v digitalni ali fizični obliki z edinstveno številko;

(b)     "kartica Modiana Experience Card" je kartica Modiana Experience Card, katere izdajatelj je družba Montecristo SL;

(c)     "upravljavec" je družba Montecristo SL, ki upravlja z računalniško bazo imetnikov kartice Modiana Experience Card, ter pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2.       SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD

Imetnik kartice Modiana Experience Card zbira točke z vsemi nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji oz. preko spletne strani/spletne trgovine www.maxhifashion.com. Za zbiranje točk morate na blagajni pokazati kartico Modiana Experience Card. Po končanem računu naknadni vnos točk ni več mogoč.  

Obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card je omejeno na eno koledarsko leto, in sicer od 1. januarja do 31. decembra. Izjema je prvo obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card, ki bo trajalo od 28. junija 2021 do 31. decembra 2021.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk na kartici Modiana Experience Card ponastavi na vrednost 0 (nič).

Koncept zbiranja točk: za vsak 1 evro vrednosti nakupa, prejme imetnik kartice Modiana Experience Card 1 točko. Točke se zbirajo na računu imetnika kartice Modiana Experience Card. Imetniki kartic Modiana Experience Card zberejo točke takoj ob prvem nakupu po izpolnitvi pristopne izjave.

Primeri zbiranja točk:

-          od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 točka

-          od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 točki

-          od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 točke

-          ….

Ob zbranem številu točk prejme imetnik kartice bonus, kot ta izhaja iz spodnje tabele in je izražen v evrih, pri čemer večje število zbranih točk pomeni večji bonus v evrih, do katerega je imetnik kartice upravičen.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Točke se zbirajo enakovredno, ne glede na način plačila (tj. gotovina, darilna kartica, kreditna ali debetna kartica) in na celotni znesek računa (tudi ob obročnem plačilu) za vse kupljene izdelke.

Stanje točk na kartici Modiana Experience Card je izpisano na vsakem računu, prav tako je podatek mogoče preveriti preko aplikacije »Moj profil«, ki je dostopna na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Preverjanje stanja točk na kartici Modiana Experience Card na blagajni ni mogoča brez predhodno opravljenega nakupa. Lahko pa se stanje točk na kartici Modiana Experience Card kadar koli preveri preko aplikacije »Moj profil« na registracijskih terminalih, ki se nahajajo poleg blagajn na prodajnih mestih v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card ne prejme točk za:

-          nakupe, ki se fakturirajo podjetjem,

-          nakupe darilnih kartic (točke se dobijo pri porabi vrednosti darilne kartice),

-          vrednost stroškov pošiljanja (v primeru spletnih nakupov).

Ob koriščenju bonusa Modiana Experience Card v evrih je imetnik kartice Modiana Experience Card upravičen do točk.

3.       SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH

Kartica Modiana Experience Card imetniku kartice omogoča, da zbira točke in koristi bonuse v evrih ter koristi druge ugodnosti, namenjene imetnikom kartice Modiana Experience Card.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk ponastavi na 0 (nič).

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko bonus v evrih, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do (vključno) 31. januarja naslednjega koledarskega leta, in sicer v okviru delovnega časa posamezne trgovine Modiana, veleblagovnice Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov v evrih ni možno.

Vrednosti bonusa se v evrih nalagajo na kartico Modiana Experience Card in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora prodajno osebje na blagajni obvestiti, da bo za nakup uporabil bonus v evrih in ob tem predložiti oz. pokazati svojo kartico Modiana Experience Card.

Bonus v evrih je potrebno porabiti v celotnem znesku (10 evrov, 80 evrov, 160 evrov ali 200 evrov).

V  koledarskem letu  od 1. februarja do 31. decembra lahko za  plačilo računa uporabite en zbrani bonus. Od 1. do 31. januarja pa se lahko vsi zbrani bonusi seštejejo in porabijo za plačilo celotnega zneska enega računa.

Po koriščenju bonusa v evrih se skupno število zbranih točk zmanjša za število koriščenih točk, morebitni presežek točk pa imetnik obdrži in ga lahko uveljavlja ob naslednjem koriščenju zbranih točk.

Primer: če zbere imetnik kartice Modiana Experience Card 2.900,00 točk in koristi 200 evrov bonusa, bo po koriščenju bonusa na kartici ostalo 400,00 točk.

V trenutku koriščenja bonusa v evrih, bodo točke odštete kot je določeno v tabeli v nadaljevanju.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Znotraj posameznega obdobja zbiranja točk lahko imetnik kartice Modiana Experience Card znova začne zbiranje točk od začetka, in sicer n-krat v posameznem koledarskem letu.

Ob koriščenju bonusa v evrih, se znesek bonusa v evrih odšteje od računa. Na računu je odbitek zneska prisoten kot popust v evrih.

Koriščenje bonusa v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card.

Z zbranim bonusom v evrih lahko imetnik kartice Modiana Experience Card zniža končno vrednost plačila v celotnem ali delnem znesku.

Pri posameznem nakupu se lahko koristijo zbrani bonusi v evrih le z ene kartice Modiana Experience Card. Bonusi v evrih z različnih kartic Modiana Experience Card se ne seštevajo.

V primeru, da je skupni znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa v evrih na kartici Modiana Experience Card, lahko imetnik kartice Modiana Experience Card uveljavlja bonus v višini celotnega zneska računa oz. do višine kolikor je bonusa v evrih na razpolago. V primeru, da je končna vrednost bonusa v evrih višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Bonus v evrih se lahko izkoristi le v celotnem znesku, neizkoriščeni bonus v evrih pa se bo izničil.

Gotovinsko izplačilo bonusov v evrih, zbranih na kartici Modiana Experience Card, ni mogoče.

Ko oseba zaprosi za novo kartico Modiana Experience Card, se bonus v evrih s stare fizične kartice Modiana Experience Card prenese na novo kartico Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko zbrani bonus v evrih na kartici porabi za vse nakupe, vključno z darilnimi karticami, nakupovalnimi torbami in stroški pošiljanja.

4.       KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card omogoča imetniku kartice Modiana Experience Card tudi druge različne ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com in spletni strani www.modiana.si, v marketinških materialih podjetja Montecristo SL, javnih medijih, oz. v elektronskih sporočilih, ki jih imetnik kartice Modiana Experience Card prejme na svoj elektronski naslov ali preko SMS sporočila.

Ugodnosti lahko imetnik kartice Modiana Experience Card koristi ob nakupih na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani in spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je upravičen do naslednjih ugodnosti:

-          brezplačno članstvo,

-          10-odstotni posebni popust dobrodošlice na en nakup,

-          20-odstotni posebni rojstnodnevni popust na en nakup,

-          predhodno obveščanje o promocijah,

-          predhodni dostop do pre-sale, sale in ostalih promocij,

-          posebne ali ekskluzivne ponudbe,

-          povabila na ekskluzivne prireditve,

-          promocije skozi vse leto s popusti na različne blagovne znamke,

-          brezplačne storitve manjšega krojenja (velja samo v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani),

-          2 uri brezplačnega parkiranja v Parkirni hiši Šubičeva, a le ob nakupu(-ih) nad skupno vrednostjo 100 evrov (velja samo za nakupe v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani). Ugodnost se izplača v obliki posebnega, dodatnega popusta na celotno vrednost nakupa v višini 4,00 evre. V primeru znižanega računa zaradi ugodnosti brezplačnega parkiranja, kupec ni upravičen do zbiranja točk na priznani posebni popust.

 

5.       10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE

Ob pristopu Modiana Experience Card obdari imetnike kartic z 10-odstotnim posebnim popustom dobrodošlice. Ta popust velja na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

10-odstotni popust se lahko uveljavlja le enkrat – ob enem nakupu, in sicer najkasneje v roku 30 dni od datuma pristopa in prejema kartice Modiana Experience Card v digitalni obliki.

10-odstotni posebni popust dobrodošlice je mogoče kombinirati z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim rojstnodnevnim popustom.

6.       20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST  

Ob rojstnem dnevu je imetnik Modiana Experience Card obdarjen z 20-odstotnim popustom, ki ga imetnik kartice Modiana Experience Card lahko izkoristi za nakup tekstilnih izdelkov in izdelkov kozmetike in parfumerije. Popust je mogoče uveljavljati le enkrat – ob enem nakupu, ki je opravljen v obdobju 14 dni po dejanskem rojstnem dnevu imetnika kartice Modiana Experience Card.

Ob enkratnem nakupu ( en račun) velja 20% popust za vse izdelke tekstila, obutve, modnih dodatkov, kozmetike in parfumerije.

Posebni rojstnodnevni popust je združljiv z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim popustom dobrodošlice.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta upravičen od vključno dneva, ko se je registriral kot imetnik kartice Modiana Experience Card. Imetnik kartice Modiana Experience Card ne bo upravičen do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta za rojstni dan, ki ga je imel pred registracijo.

Primer: če je stranka postala imetnik kartice Modiana Experience Card dne 23. 03. 2022, rojstni dan pa je imela 18. 03. 2022, bo prvi kupon za 20-odstotni rojstnodnevni popust prejela prihodnje leto, torej 18. 03. 2023.

 

7.       REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH

ON-LINE 

Z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna v aplikaciji »Moj profil« skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov.

»Moj Profil« je aplikacija znotraj spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com, preko katere se imetnik kartice Modiana Experience Card lahko seznani s stanjem točk in bonusov v evrih na kartici Modiana Experience Card, hkrati pa lahko ureja svoje osebne podatke, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, pregleduje trenutne promocije, pregleduje zgodovino nakupov za trenutno obdobje zbiranja točk, prijavi izgubljeno ali ukradeno kartico, itd.

Imetnik kartice Modiana Experience Card do spletne trgovine in aplikacije »Moj Profil« dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom, ki ga sam določi. Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo »Moj Profil« je elektronski naslov, ki ga mora stranka vpisati v pristopni izjavi.

NA PRODAJNIH MESTIH 

Pristopno izjavo za pridobitev kartice Modiana Experience Card lahko izpolnite tudi s pomočjo tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Po izpolnitvi pristopne izjave bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov v aplikaciji »Moj profil«.

Stranka zagotavlja za točnost osebnih podatkov, navedenih med registracijo, obenem pa mora potrditi, da je prebral, se strinja in sprejema pravila, določena v Splošnih pogojih poslovanja. Posredovanje nepopolnih ali neresničnih podatkov, ki so potrebni za izdajo kartice, bo povzročilo nezmožnost izdaje kartice Modiana Experience Card oz. njen preklic.

Osebni podatki, ki jih mora stranka vpisati ob registraciji v aplikaciji »Moj profil« z namenom pridobitve kartice Modiana Experience Card so:

-          ime (obvezni podatek),

-          priimek (obvezni podatek),

-          naslov, hišna številka (obvezni podatek),

-          poštna številka, pošta (obvezni podatek),

-          datum rojstva (obvezni podatek),

-          elektronski naslov (obvezni podatek),

-          spol (opcijski podatek),

-          telefonska številka (opcijski podatek),

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok (opcijski podatek).

Podatki se vpisujejo na prostovoljni bazi. Če posameznik ne želi predati vseh osebnih podatkov, ki se štejejo za obvezne, ne more postati imetnik kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card bo v fizični obliki (plastične kartice) izdana samo imetniku kartice Modiana Experience Card, ki bo izdajo fizične kartice izrecno zahteval. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima enake funkcije in imetniku zagotavlja enake in vse ugodnosti kot kartica v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se izda popolnoma brezplačno, tako v digitalni kot tudi v fizični obliki z izpolnitvijo pristopne izjave.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je odgovoren in zagotavlja, da so vsi navedeni podatki resnični in pravilni. Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card ni odgovoren za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

8.       SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko preko spletne aplikacije »Moj profil« spreminja svoje osebne podatke, navedene v pristopni izjavi. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko do aplikacije »Moj profil« dostopa na spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com ali preko tabličnih računalnikov v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Spremembo podatkov na kartici Modiana Experience Card lahko opravi samo imetnik kartice Modiana Experience Card za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki imetnika kartice Modiana Experience Card. Lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ni odgovorna za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

Sprememba podatkov bo izvedena takoj, ko jo imetnik kartice Modiana Experience Card opravi v aplikaciji »Moj profil«.

V primeru, da se pri imetniku kartice spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval ob registraciji, je dolžan spremembo podatkov urediti v aplikaciji »Moj profil« v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Montecristo SL ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov imetnika kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v obliki elektronskih obvestil (e-pošta), klasične pošte in multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti lahko odjavi preko aplikacije:

-          »Moj profil« na spletnem mestu/spletni trgovini www.maxifashion.com;

-          preko e-pošte na naslov info@modianaexperiencecard.si; ali

-          prek tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

 

9.       POLITIKA VRAČIL 

 

V primeru vrnitve artikla / reklamacije 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob vračilu artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Če imetnik kartice Modiana Experience Card vrne izdelek, ki je bil plačan z bonusom v evrih, bo imetniku kartice Modiana Experience Card znesek nakupa za ta izdelek povrnjen v celoti. Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki želi vrniti izdelek, ob nakupu katerega je prejel točke na kartico Modiana Experience Card, se ob vračilu povrne celotna kupnina za ta izdelek, število prejetih točk, ki jo je imetnik kartice Modiana Experience Card prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od skupnega stanja točk na kartici Modiana Experience Card, v kolikor stanje na kartici Modiana Experience Card to omogoča. V primeru, da stanje točk na kartici Modiana Experience Card tega ne omogoča, stanje točk gre v minus. Vrednost bonusa v evrih ne bo prikazano v minus.

V primeru zamenjave artikla 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob zamenjavi artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Ob zamenjavi artikla bodo imetniku kartice Modiana Experience Card odštete točke, ki jih je prejel z nakupom vrnjenega artikla. Točke novega izbranega artikla bodo dodane na kartico Modiana Experience Card.

10.    REKLAMACIJE 

Pritožbe in reklamacije glede zbranih točk oz. koriščenja bonusa v evrih so možne v roku 8 delovnih dni od datuma nakupa, preko službe za pomoč uporabnikom na spletnem naslovu: info@modianaexperiencecard.si .

11.    PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Kartica Modiana Experience Card velja za nedoločen čas in traja vse do prejema zahteve za ukinitev s strani imetnika kartice Modiana Experience Card oz. preklica s strani izdajatelja oz. lastnika kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL.

V primeru, da imetnik kartice Modiana Experience Card zahteva ukinitev kartice Modiana Experience Card, lahko to stori samo preko aplikacije »Moj profil«.

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card se po prejemu zahteve za ukinitev izvede samodejno, imetnik kartice Modiana Experience Card pa po elektronski pošti prejme potrditev, da bo kartica Modiana Experience Card preklicana in ukinjena.

V primeru zahteve za ukinitev kartice Modiana Experience Card, imetnik kartice Modiana Experience Card takoj izgubi vse zbrane točke in vse zbrane bonuse v evrih.

Morebitni neizkoriščeni bonusi v evrih na kartici Modiana Experience Card se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo, vsi zbrani podatki v zvezi z imetnikom kartice Modiana Experience Card pa se anonimizirajo.

Montecristo SL ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice ukinitve kartice Modiana Experience Card.

12.    IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora takoj prijaviti izgubo ali krajo kartice, in sicer:

-          na kateremkoli prodajnem mestu Montecristo SL, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu; ali

-          preko aplikacije »Moj profil«.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, izdane v fizični obliki, lahko v primeru poškodbe, izgube ali kraje kartice, na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu zahteva izdajo druge fizične kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bo blokirana po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Vse zbrane točke oz. bonusi v evrih, povezani s staro kartico Modiana Experience Card, bodo takoj preneseni na novo kartico Modiana Experience Card.

Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo (npr. v primeru koriščenja ugodnosti s strani tretjih oseb), ki bi nastala imetniku kartice Modiana Experience Card v primeru kraje.

V primeru suma, da imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja, lahko izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, družba Montecristo SL, po lastni presoji slednjo začasno ali trajno ukine. Izdajatelj kartice, tj. Montecristo SL, svoje odločitve imetniku kartice Modiana Experience Card ni dolžna obrazložiti. Pred preklicem bo imetniku kartice Modiana Experience Card po elektronski pošti poslano pisno obvestilo.

V primeru, da zaposleni zlorabi točke strank, ki nimajo kartice Modiana Experience Card, in jih pri različnih nakupih naloži na svojo ali katero koli drugo kartico Modiana Experience Card, se takšno dejanje upošteva kot zloraba in se v takšnem primeru postopi po trenutno veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji in internih aktih podjetja Montecristo SL.

13.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Z izpolnitvijo pristopne izjave imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Modiana Experience Card in jih v celoti sprejema. Podjetje Montecristo SL obdeluje osebne podatke imetnika kartice Modiana Experience Card v skladu s Splošnimi pogoji o obdelavi osebnih podatkov. Primarni namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje ugodnosti, ki jih ponuja kartica Modiana Experience Card (Izvedba pogodbe/ukrepov (tč. 6/1(b) GDPR)). Z označitvijo na pristopni izjavi imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da podjetje Montecristo SL obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) za namene obveščanja o novostih poslovanja in ponudbi podjetja Montecristo SL, za namene neposrednega trženja, za reševanje morebitnih težav pred in po opravljenem nakupu, pri reklamacijah ter izvajanju anket. Montecristo SL bo zbrane osebne podatke in podatke o opravljenih nakupih uporabljal za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja z namenom izvajanja prilagojenih ponudb in ugodnosti. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko prav tako privoli v obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi na prodajnih mestih Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu in spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com. Imetnik kartic Modiana Experience Card je s privolitvami upravičen do ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejel preko elektronske pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. Imetnik kartice Modiana Experience Card potrjuje, da je seznanjen z določili Splošnih pogojev poslovanja, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.

Imetnik kartice Modiana Experience Card z izpolnitvijo pristopne izjave zagotavlja, da so navedeni osebni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Montecristo SL kot lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

Montecristo SL kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04, s spremembami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Uradni list EU, št.: L 119, 4.5.2016).

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da so njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in podatki o nakupih shranjeni v računalniški bazi upravljalca, tj. v prostorih podjetja Zupo d.o.o., na naslovu Borovec 11, 1236 Trzin in Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in nakupne podatke, potrebne za preverjanje stanja bonusa v evrih, pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov s sedežem v EU.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov in uporabo kartice Modiana Experience Card, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov: info@modianaexperiencecard.si ali na gdpr@modiana.si

Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Varstvo osebnih podatkov, ki je dostopno na spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com.

14.    POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na gdpr@modiana.si ali pa na telefonsko številko 01 234 38 49.

15.    PRAVNA ZAŠČITA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 14. 03. 2022 oz. dneva objave na spletni strani in v spletni trgovini www.maxifashion.com in dalje do spremembe oz. preklica.

V primeru tehničnih težav ali višje sile, ki onemogočajo pravilno delovanje računalniškega sistema na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu oz. spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com, ali če iz teh razlogov elektronski sistem ne deluje, in zaradi navedenega zbiranje točk ali uporaba bonusov v evrih ni mogoča, izdajatelj in/ali katerikoli od njegovih partnerjev ne odgovarjajo za škodo, ki bi na tej podlagi lahko nastala imetniku kartice Modiana Experience Card.

Družba Montecristo SL ima pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje poslovanja Modiana Experience Card.

Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si ter prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu. Če imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card tudi po objavljenih spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja, se smatra, da je o njih obveščen in se z njimi strinja.

Ti Splošni pogoji poslovanja so bili sestavljeni skladno s pravom Republike Slovenije, ki se kot relevantno pravo uporablja tudi za njihovo tolmačenje. Morebitne spore med imetnikom kartice Modiana Experience Card in izdajateljem kartice Montecristo SL rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Montecristo SL

December 2022

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Revision information [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Podatki o avtorju [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Možnosti objave [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Translation settings [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Menu settings [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

KAZALO

 1. KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD
 2. SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD
 3. SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH
 4. KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 5. 10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE
 6. 20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST
 7. REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH
 8. SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 9. POLITIKA VRAČIL
 10. REKLAMACIJE
 11. PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 12. IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD
 13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
 14. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
 15. PRAVNA ZAŠČITA

1.       KARTICA MODIANA EXPERIENCE CARD

Splošni pogoji poslovanja in pravila uporabe kartice Modiana Experience Card (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) določajo pravila delovanja kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card deluje po principu zbiranja točk in koriščenja bonusov v evrih v obdobju zbiranja točk oz. do skrajnega roka unovčitve (kot sta ta opredeljena v nadaljevanju) pri nakupih na vseh prodajnih mestih družbe Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o. (v nadaljevanju »Montecristo SL«) v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, trgovini Maxi fashion v Portorožu in na spletni strani/spletni trgovini Maxi fashion www.maxifashion.com.

Kartice ni mogoče uporabljati pri nakupih na prodajnih mestih – trgovinah Modiana na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in/ali Republiki Srbiji.  

Seznam prodajnih mest, kjer je mogoče uporabljati kartico Modiana Experience Card, je na voljo na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si/prodajna-mesta.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko postane vsaka fizična oseba z dopolnjenim osemnajstim (18) letom starosti, ki izpolni pristopno izjavo (z navedbo vseh osebnih podatkov, ki so označeni kot obvezni) preko registracijskega terminala na enem od prodajnih mest družbe Montecristo SL in/ali preko spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com. Z registracijo imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi poznavanje in razumevanje Splošnih pogojev poslovanja in se zaveže k spoštovanju Splošnih pogojev poslovanja, ki so opredeljeni v nadaljevanju. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si in dostopni na blagajnah v vseh trgovinah po Sloveniji: Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Ena oseba je lahko imetnica samo ene kartice Modiana Experience Card. V primeru, da ima posameznik več kot eno kartico Modiana Experience Card, ima Montecristo SL pravico takoj preklicati vse kartice, vse zbrane točke in vse bonuse v evrih.

Kartica Modiana Experience Card je osebna in ni prenosljiva.

Imetniki kartice Modiana Experience Card so lahko fizične osebe in ne samostojni podjetniki ali pravne osebe.

Izdajatelj in lastnik kartice Modiana Experience Card je družba Montecristo SL, trgovina z oblačili d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Po oddaji pristopne izjave v trgovini preko registracijskega terminala oz. izpolnitve spletne pristopne izjave, stranka prejme kartico Modiana Experience Card v digitalni obliki. Kartico Modiana Experience Card se lahko na željo stranke izda tudi v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se aktivira takoj z izdajo digitalne kartice na blagajni ali ob registraciji preko spletne pristopne izjave.

Zbiranje točk in koriščenje bonusov v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card (v digitalni ali fizični obliki) ob nakupu na enem od prodajnih mest, ki so na seznamu prodajnih mest.

Za zbrane točke na kartici Modiana Experience Card je odgovoren imetnik kartice Modiana Experience Card in ne izdajatelj oz. lastnik kartice. Montecristo SL ni dolžan preverjati istovetnosti identitete imetnika kartice ob predložitvi kartice Modiana Experience Card ob nakupu ali ob koriščenju bonusov v evrih.

Imetnik kartice Modiana Experience Card odgovarja, da so vsi posredovani podatki na obrazcih resnični in točni. Montecristo SL ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov.

Kartica Modiana Experience Card je brezplačna in velja do pisnega preklica imetnika kartice Modiana Experience Card, oz. preklica izdajatelja in lastnika kartice, tj. podjetja Montecristo SL.

V teh splošnih pogojih pomeni izraz:

(a)     "imetnik kartice" je imetnik, ki mu je predana kartica Modiana Experience Card v digitalni ali fizični obliki z edinstveno številko;

(b)     "kartica Modiana Experience Card" je kartica Modiana Experience Card, katere izdajatelj je družba Montecristo SL;

(c)     "upravljavec" je družba Montecristo SL, ki upravlja z računalniško bazo imetnikov kartice Modiana Experience Card, ter pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Vsi izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2.       SISTEM ZBIRANJA TOČK S KARTICO MODIANA EXPERIENCE CARD

Imetnik kartice Modiana Experience Card zbira točke z vsemi nakupi, opravljenimi na prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji oz. preko spletne strani/spletne trgovine www.maxhifashion.com. Za zbiranje točk morate na blagajni pokazati kartico Modiana Experience Card. Po končanem računu naknadni vnos točk ni več mogoč.  

Obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card je omejeno na eno koledarsko leto, in sicer od 1. januarja do 31. decembra. Izjema je prvo obdobje zbiranja točk na kartici Modiana Experience Card, ki bo trajalo od 28. junija 2021 do 31. decembra 2021.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk na kartici Modiana Experience Card ponastavi na vrednost 0 (nič).

Koncept zbiranja točk: za vsak 1 evro vrednosti nakupa, prejme imetnik kartice Modiana Experience Card 1 točko. Točke se zbirajo na računu imetnika kartice Modiana Experience Card. Imetniki kartic Modiana Experience Card zberejo točke takoj ob prvem nakupu po izpolnitvi pristopne izjave.

Primeri zbiranja točk:

-          od 1,00 EUR do 1,99 EUR = 1 točka

-          od 2,00 EUR do 2,99 EUR = 2 točki

-          od 3,00 EUR do 3,99 EUR = 3 točke

-          ….

Ob zbranem številu točk prejme imetnik kartice bonus, kot ta izhaja iz spodnje tabele in je izražen v evrih, pri čemer večje število zbranih točk pomeni večji bonus v evrih, do katerega je imetnik kartice upravičen.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Točke se zbirajo enakovredno, ne glede na način plačila (tj. gotovina, darilna kartica, kreditna ali debetna kartica) in na celotni znesek računa (tudi ob obročnem plačilu) za vse kupljene izdelke.

Stanje točk na kartici Modiana Experience Card je izpisano na vsakem računu, prav tako je podatek mogoče preveriti preko aplikacije »Moj profil«, ki je dostopna na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Preverjanje stanja točk na kartici Modiana Experience Card na blagajni ni mogoča brez predhodno opravljenega nakupa. Lahko pa se stanje točk na kartici Modiana Experience Card kadar koli preveri preko aplikacije »Moj profil« na registracijskih terminalih, ki se nahajajo poleg blagajn na prodajnih mestih v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card ne prejme točk za:

-          nakupe, ki se fakturirajo podjetjem,

-          nakupe darilnih kartic (točke se dobijo pri porabi vrednosti darilne kartice),

-          vrednost stroškov pošiljanja (v primeru spletnih nakupov).

Ob koriščenju bonusa Modiana Experience Card v evrih je imetnik kartice Modiana Experience Card upravičen do točk.

3.       SISTEM KORIŠČENJA BONUSA V EVRIH

Kartica Modiana Experience Card imetniku kartice omogoča, da zbira točke in koristi bonuse v evrih ter koristi druge ugodnosti, namenjene imetnikom kartice Modiana Experience Card.

Na začetku vsakega novega koledarskega leta se skupno število zbranih točk ponastavi na 0 (nič).

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko bonus v evrih, ki ga je pridobil v tekočem koledarskem letu, koristi najkasneje do (vključno) 31. januarja naslednjega koledarskega leta, in sicer v okviru delovnega časa posamezne trgovine Modiana, veleblagovnice Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Naknadno koriščenje ali podaljševanje roka za koriščenje neizkoriščenih bonusov v evrih ni možno.

Vrednosti bonusa se v evrih nalagajo na kartico Modiana Experience Card in se pri pridobivanju oz. koriščenju samodejno prištevajo oz. odštevajo s kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora prodajno osebje na blagajni obvestiti, da bo za nakup uporabil bonus v evrih in ob tem predložiti oz. pokazati svojo kartico Modiana Experience Card.

Bonus v evrih je potrebno porabiti v celotnem znesku (10 evrov, 80 evrov, 160 evrov ali 200 evrov).

V  koledarskem letu  od 1. februarja do 31. decembra lahko za  plačilo računa uporabite en zbrani bonus. Od 1. do 31. januarja pa se lahko vsi zbrani bonusi seštejejo in porabijo za plačilo celotnega zneska enega računa.

Po koriščenju bonusa v evrih se skupno število zbranih točk zmanjša za število koriščenih točk, morebitni presežek točk pa imetnik obdrži in ga lahko uveljavlja ob naslednjem koriščenju zbranih točk.

Primer: če zbere imetnik kartice Modiana Experience Card 2.900,00 točk in koristi 200 evrov bonusa, bo po koriščenju bonusa na kartici ostalo 400,00 točk.

V trenutku koriščenja bonusa v evrih, bodo točke odštete kot je določeno v tabeli v nadaljevanju.

Število točk, zbranih v obdobju zbiranja točk

Vrednost bonusa v evrih 

od 250,00    → 1.249,99

10

od 1.250,00 → 1.999,99

80

od 2.000,00 → 2.499,99

160

od 2.500,00 →

200

Znotraj posameznega obdobja zbiranja točk lahko imetnik kartice Modiana Experience Card znova začne zbiranje točk od začetka, in sicer n-krat v posameznem koledarskem letu.

Ob koriščenju bonusa v evrih, se znesek bonusa v evrih odšteje od računa. Na računu je odbitek zneska prisoten kot popust v evrih.

Koriščenje bonusa v evrih je mogoče le ob predložitvi kartice Modiana Experience Card.

Z zbranim bonusom v evrih lahko imetnik kartice Modiana Experience Card zniža končno vrednost plačila v celotnem ali delnem znesku.

Pri posameznem nakupu se lahko koristijo zbrani bonusi v evrih le z ene kartice Modiana Experience Card. Bonusi v evrih z različnih kartic Modiana Experience Card se ne seštevajo.

V primeru, da je skupni znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti bonusa v evrih na kartici Modiana Experience Card, lahko imetnik kartice Modiana Experience Card uveljavlja bonus v višini celotnega zneska računa oz. do višine kolikor je bonusa v evrih na razpolago. V primeru, da je končna vrednost bonusa v evrih višja od vrednosti nakupa, se razlika ne izplača v gotovini. Bonus v evrih se lahko izkoristi le v celotnem znesku, neizkoriščeni bonus v evrih pa se bo izničil.

Gotovinsko izplačilo bonusov v evrih, zbranih na kartici Modiana Experience Card, ni mogoče.

Ko oseba zaprosi za novo kartico Modiana Experience Card, se bonus v evrih s stare fizične kartice Modiana Experience Card prenese na novo kartico Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko zbrani bonus v evrih na kartici porabi za vse nakupe, vključno z darilnimi karticami, nakupovalnimi torbami in stroški pošiljanja.

4.       KORIŠČENJE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD

Kartica Modiana Experience Card omogoča imetniku kartice Modiana Experience Card tudi druge različne ugodnosti, ki so objavljene na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com in spletni strani www.modiana.si, v marketinških materialih podjetja Montecristo SL, javnih medijih, oz. v elektronskih sporočilih, ki jih imetnik kartice Modiana Experience Card prejme na svoj elektronski naslov ali preko SMS sporočila.

Ugodnosti lahko imetnik kartice Modiana Experience Card koristi ob nakupih na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani in spletni trgovini www.maxifashion.com.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je upravičen do naslednjih ugodnosti:

-          brezplačno članstvo,

-          10-odstotni posebni popust dobrodošlice na en nakup,

-          20-odstotni posebni rojstnodnevni popust na en nakup,

-          predhodno obveščanje o promocijah,

-          predhodni dostop do pre-sale, sale in ostalih promocij,

-          posebne ali ekskluzivne ponudbe,

-          povabila na ekskluzivne prireditve,

-          promocije skozi vse leto s popusti na različne blagovne znamke,

-          brezplačne storitve manjšega krojenja (velja samo v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani),

-          2 uri brezplačnega parkiranja v Parkirni hiši Šubičeva, a le ob nakupu(-ih) nad skupno vrednostjo 100 evrov (velja samo za nakupe v veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani). Ugodnost se izplača v obliki posebnega, dodatnega popusta na celotno vrednost nakupa v višini 4,00 evre. V primeru znižanega računa zaradi ugodnosti brezplačnega parkiranja, kupec ni upravičen do zbiranja točk na priznani posebni popust.

 

5.       10-ODSTOTNI POSEBNI POPUST DOBRODOŠLICE

Ob pristopu Modiana Experience Card obdari imetnike kartic z 10-odstotnim posebnim popustom dobrodošlice. Ta popust velja na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani, Maxi fashion v Portorožu in/ali na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com.

10-odstotni popust se lahko uveljavlja le enkrat – ob enem nakupu, in sicer najkasneje v roku 30 dni od datuma pristopa in prejema kartice Modiana Experience Card v digitalni obliki.

10-odstotni posebni popust dobrodošlice je mogoče kombinirati z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim rojstnodnevnim popustom.

6.       20-ODSTOTNI POSEBNI ROJSTNODNEVNI POPUST  

Ob rojstnem dnevu je imetnik Modiana Experience Card obdarjen z 20-odstotnim popustom, ki ga imetnik kartice Modiana Experience Card lahko izkoristi za nakup tekstilnih izdelkov in izdelkov kozmetike in parfumerije. Popust je mogoče uveljavljati le enkrat – ob enem nakupu, ki je opravljen v obdobju 14 dni po dejanskem rojstnem dnevu imetnika kartice Modiana Experience Card.

Ob enkratnem nakupu ( en račun) velja 20% popust za vse izdelke tekstila, obutve, modnih dodatkov, kozmetike in parfumerije.

Posebni rojstnodnevni popust je združljiv z drugimi akcijami in popusti, razen s posebnim popustom dobrodošlice.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta upravičen od vključno dneva, ko se je registriral kot imetnik kartice Modiana Experience Card. Imetnik kartice Modiana Experience Card ne bo upravičen do 20-odstotnega rojstnodnevnega popusta za rojstni dan, ki ga je imel pred registracijo.

Primer: če je stranka postala imetnik kartice Modiana Experience Card dne 23. 03. 2022, rojstni dan pa je imela 18. 03. 2022, bo prvi kupon za 20-odstotni rojstnodnevni popust prejela prihodnje leto, torej 18. 03. 2023.

 

7.       REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI/SPLETNI TRGOVINI www.maxifashion.com PREKO »MOJ PROFIL« ALI NA PRODAJNIH MESTIH

ON-LINE 

Z izpolnitvijo pristopne izjave na spletni strani/spletni trgovini www.maxifashion.com bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna v aplikaciji »Moj profil« skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov.

»Moj Profil« je aplikacija znotraj spletne strani/spletne trgovine www.maxifashion.com, preko katere se imetnik kartice Modiana Experience Card lahko seznani s stanjem točk in bonusov v evrih na kartici Modiana Experience Card, hkrati pa lahko ureja svoje osebne podatke, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja, pregleduje trenutne promocije, pregleduje zgodovino nakupov za trenutno obdobje zbiranja točk, prijavi izgubljeno ali ukradeno kartico, itd.

Imetnik kartice Modiana Experience Card do spletne trgovine in aplikacije »Moj Profil« dostopa z uporabniškim imenom (elektronski naslov) in geslom, ki ga sam določi. Pogoj za uspešno registracijo v spletno trgovino in aplikacijo »Moj Profil« je elektronski naslov, ki ga mora stranka vpisati v pristopni izjavi.

NA PRODAJNIH MESTIH 

Pristopno izjavo za pridobitev kartice Modiana Experience Card lahko izpolnite tudi s pomočjo tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, in sicer v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu. Po izpolnitvi pristopne izjave bo digitalna kartica Modiana Experience Card ustvarjena in vidna skupaj s kuponom za popust dobrodošlice v višini 10-odstotkov v aplikaciji »Moj profil«.

Stranka zagotavlja za točnost osebnih podatkov, navedenih med registracijo, obenem pa mora potrditi, da je prebral, se strinja in sprejema pravila, določena v Splošnih pogojih poslovanja. Posredovanje nepopolnih ali neresničnih podatkov, ki so potrebni za izdajo kartice, bo povzročilo nezmožnost izdaje kartice Modiana Experience Card oz. njen preklic.

Osebni podatki, ki jih mora stranka vpisati ob registraciji v aplikaciji »Moj profil« z namenom pridobitve kartice Modiana Experience Card so:

-          ime (obvezni podatek),

-          priimek (obvezni podatek),

-          naslov, hišna številka (obvezni podatek),

-          poštna številka, pošta (obvezni podatek),

-          datum rojstva (obvezni podatek),

-          elektronski naslov (obvezni podatek),

-          spol (opcijski podatek),

-          telefonska številka (opcijski podatek),

-          ime, priimek, spol in datum rojstva otrok (opcijski podatek).

Podatki se vpisujejo na prostovoljni bazi. Če posameznik ne želi predati vseh osebnih podatkov, ki se štejejo za obvezne, ne more postati imetnik kartice Modiana Experience Card.

Kartica Modiana Experience Card bo v fizični obliki (plastične kartice) izdana samo imetniku kartice Modiana Experience Card, ki bo izdajo fizične kartice izrecno zahteval. Digitalna kartica Modiana Experience Card ima enake funkcije in imetniku zagotavlja enake in vse ugodnosti kot kartica v fizični obliki.

Kartica Modiana Experience Card se izda popolnoma brezplačno, tako v digitalni kot tudi v fizični obliki z izpolnitvijo pristopne izjave.

Imetnik kartice Modiana Experience Card je odgovoren in zagotavlja, da so vsi navedeni podatki resnični in pravilni. Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card ni odgovoren za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

8.       SPREMEMBE OSEBNIH PODATKOV KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko preko spletne aplikacije »Moj profil« spreminja svoje osebne podatke, navedene v pristopni izjavi. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko do aplikacije »Moj profil« dostopa na spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com ali preko tabličnih računalnikov v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

Spremembo podatkov na kartici Modiana Experience Card lahko opravi samo imetnik kartice Modiana Experience Card za svojo kartico. Osebni podatki osebe, ki zahteva spremembo podatkov, se morajo ujemati s podatki imetnika kartice Modiana Experience Card. Lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ni odgovorna za kakršnekoli posledice napačno posredovanih podatkov.

Sprememba podatkov bo izvedena takoj, ko jo imetnik kartice Modiana Experience Card opravi v aplikaciji »Moj profil«.

V primeru, da se pri imetniku kartice spremenijo osebni podatki, ki jih je posredoval ob registraciji, je dolžan spremembo podatkov urediti v aplikaciji »Moj profil« v roku tridesetih (30) dni od nastale spremembe. Montecristo SL ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe ali napačnih osebnih podatkov imetnika kartice Modiana Experience Card.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki ne želi prejemati posebnih ponudb v obliki elektronskih obvestil (e-pošta), klasične pošte in multimedijskih sporočil (SMS/MMS), se od teh aktivnosti lahko odjavi preko aplikacije:

-          »Moj profil« na spletnem mestu/spletni trgovini www.maxifashion.com;

-          preko e-pošte na naslov info@modianaexperiencecard.si; ali

-          prek tabličnih računalnikov na vseh prodajnih mestih Montecristo SL v Sloveniji, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in Maxi fashion v Portorožu.

 

9.       POLITIKA VRAČIL 

 

V primeru vrnitve artikla / reklamacije 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob vračilu artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Če imetnik kartice Modiana Experience Card vrne izdelek, ki je bil plačan z bonusom v evrih, bo imetniku kartice Modiana Experience Card znesek nakupa za ta izdelek povrnjen v celoti. Imetnik kartice Modiana Experience Card, ki želi vrniti izdelek, ob nakupu katerega je prejel točke na kartico Modiana Experience Card, se ob vračilu povrne celotna kupnina za ta izdelek, število prejetih točk, ki jo je imetnik kartice Modiana Experience Card prejel ob nakupu tega izdelka, pa se odšteje od skupnega stanja točk na kartici Modiana Experience Card, v kolikor stanje na kartici Modiana Experience Card to omogoča. V primeru, da stanje točk na kartici Modiana Experience Card tega ne omogoča, stanje točk gre v minus. Vrednost bonusa v evrih ne bo prikazano v minus.

V primeru zamenjave artikla 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora ob zamenjavi artikla predložiti račun in kartico Modiana Experience Card.

Ob zamenjavi artikla bodo imetniku kartice Modiana Experience Card odštete točke, ki jih je prejel z nakupom vrnjenega artikla. Točke novega izbranega artikla bodo dodane na kartico Modiana Experience Card.

10.    REKLAMACIJE 

Pritožbe in reklamacije glede zbranih točk oz. koriščenja bonusa v evrih so možne v roku 8 delovnih dni od datuma nakupa, preko službe za pomoč uporabnikom na spletnem naslovu: info@modianaexperiencecard.si .

11.    PRENEHANJE VELJAVNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Kartica Modiana Experience Card velja za nedoločen čas in traja vse do prejema zahteve za ukinitev s strani imetnika kartice Modiana Experience Card oz. preklica s strani izdajatelja oz. lastnika kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL.

V primeru, da imetnik kartice Modiana Experience Card zahteva ukinitev kartice Modiana Experience Card, lahko to stori samo preko aplikacije »Moj profil«.

Deaktivacija kartice Modiana Experience Card se po prejemu zahteve za ukinitev izvede samodejno, imetnik kartice Modiana Experience Card pa po elektronski pošti prejme potrditev, da bo kartica Modiana Experience Card preklicana in ukinjena.

V primeru zahteve za ukinitev kartice Modiana Experience Card, imetnik kartice Modiana Experience Card takoj izgubi vse zbrane točke in vse zbrane bonuse v evrih.

Morebitni neizkoriščeni bonusi v evrih na kartici Modiana Experience Card se v trenutku deaktivacije nepovratno izničijo, vsi zbrani podatki v zvezi z imetnikom kartice Modiana Experience Card pa se anonimizirajo.

Montecristo SL ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice ukinitve kartice Modiana Experience Card.

12.    IZGUBA, KRAJA, ZLORABA IN BLOKADA KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD 

Imetnik kartice Modiana Experience Card mora takoj prijaviti izgubo ali krajo kartice, in sicer:

-          na kateremkoli prodajnem mestu Montecristo SL, tj. v vseh trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu; ali

-          preko aplikacije »Moj profil«.

Imetnik kartice Modiana Experience Card, izdane v fizični obliki, lahko v primeru poškodbe, izgube ali kraje kartice, na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. v trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu zahteva izdajo druge fizične kartice Modiana Experience Card.

Stara kartica Modiana Experience Card bo blokirana po prejemu obvestila o njeni izgubi ali kraji. Vse zbrane točke oz. bonusi v evrih, povezani s staro kartico Modiana Experience Card, bodo takoj preneseni na novo kartico Modiana Experience Card.

Izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, tj. Montecristo SL, ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo (npr. v primeru koriščenja ugodnosti s strani tretjih oseb), ki bi nastala imetniku kartice Modiana Experience Card v primeru kraje.

V primeru suma, da imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card v nasprotju s Splošnimi pogoji poslovanja, lahko izdajatelj oz. lastnik kartice Modiana Experience Card, družba Montecristo SL, po lastni presoji slednjo začasno ali trajno ukine. Izdajatelj kartice, tj. Montecristo SL, svoje odločitve imetniku kartice Modiana Experience Card ni dolžna obrazložiti. Pred preklicem bo imetniku kartice Modiana Experience Card po elektronski pošti poslano pisno obvestilo.

V primeru, da zaposleni zlorabi točke strank, ki nimajo kartice Modiana Experience Card, in jih pri različnih nakupih naloži na svojo ali katero koli drugo kartico Modiana Experience Card, se takšno dejanje upošteva kot zloraba in se v takšnem primeru postopi po trenutno veljavni zakonodaji v Republiki Sloveniji in internih aktih podjetja Montecristo SL.

13.    OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Z izpolnitvijo pristopne izjave imetnik kartice Modiana Experience Card potrdi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji poslovanja Modiana Experience Card in jih v celoti sprejema. Podjetje Montecristo SL obdeluje osebne podatke imetnika kartice Modiana Experience Card v skladu s Splošnimi pogoji o obdelavi osebnih podatkov. Primarni namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje ugodnosti, ki jih ponuja kartica Modiana Experience Card (Izvedba pogodbe/ukrepov (tč. 6/1(b) GDPR)). Z označitvijo na pristopni izjavi imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da podjetje Montecristo SL obdeluje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) za namene obveščanja o novostih poslovanja in ponudbi podjetja Montecristo SL, za namene neposrednega trženja, za reševanje morebitnih težav pred in po opravljenem nakupu, pri reklamacijah ter izvajanju anket. Montecristo SL bo zbrane osebne podatke in podatke o opravljenih nakupih uporabljal za analiziranje in preučevanje nakupovalnih navad in izvajanje ciljnega trženja z namenom izvajanja prilagojenih ponudb in ugodnosti. Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko prav tako privoli v obveščanje o novostih poslovanja in ponudbi na prodajnih mestih Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani in/ali Maxi fashion v Portorožu in spletni strani oz. spletni trgovini www.maxifashion.com. Imetnik kartic Modiana Experience Card je s privolitvami upravičen do ponudb in ugodnosti, ki jih bo prejel preko elektronske pošte ali preko telefona v obliki klicev ali sporočil SMS/MMS. Imetnik kartice Modiana Experience Card potrjuje, da je seznanjen z določili Splošnih pogojev poslovanja, da lahko kadarkoli pisno prekliče to izjavo ter od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke oz. se odjavi od prejemanja promocijskih obvestil.

Imetnik kartice Modiana Experience Card z izpolnitvijo pristopne izjave zagotavlja, da so navedeni osebni podatki resnični in točni ter dovoljuje, da Montecristo SL kot lastnik oz. izdajatelj kartice Modiana Experience Card podatke na kartici preveri in jih elektronsko obdela.

Montecristo SL kot upravljalec osebnih podatkov vse osebne podatke sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov obdeluje in varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 86/04, s spremembami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; Uradni list EU, št.: L 119, 4.5.2016).

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje, da so njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in podatki o nakupih shranjeni v računalniški bazi upravljalca, tj. v prostorih podjetja Zupo d.o.o., na naslovu Borovec 11, 1236 Trzin in Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Imetnik kartice Modiana Experience Card dovoljuje upravljavcu, da posreduje njegove osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva, spol, elektronski naslov, podatki o imenu, priimku, spolu in datumu rojstva otrok) in nakupne podatke, potrebne za preverjanje stanja bonusa v evrih, pogodbenemu obdelovalcu osebnih podatkov s sedežem v EU.

Imetnik kartice Modiana Experience Card lahko kadar koli zaprosi za seznanitev z osebnimi podatki, ki jih upravljavec obdeluje, za omejitev obdelave, izbris, popravek ali prenos osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu. Kakršna koli vprašanja v povezavi z varovanjem osebnih podatkov in uporabo kartice Modiana Experience Card, lahko uporabnik naslovi tudi na e-naslov: info@modianaexperiencecard.si ali na gdpr@modiana.si

Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v Varstvo osebnih podatkov, ki je dostopno na spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com.

14.    POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na gdpr@modiana.si ali pa na telefonsko številko 01 234 38 49.

15.    PRAVNA ZAŠČITA

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 14. 03. 2022 oz. dneva objave na spletni strani in v spletni trgovini www.maxifashion.com in dalje do spremembe oz. preklica.

V primeru tehničnih težav ali višje sile, ki onemogočajo pravilno delovanje računalniškega sistema na prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu oz. spletni strani / spletni trgovini www.maxifashion.com, ali če iz teh razlogov elektronski sistem ne deluje, in zaradi navedenega zbiranje točk ali uporaba bonusov v evrih ni mogoča, izdajatelj in/ali katerikoli od njegovih partnerjev ne odgovarjajo za škodo, ki bi na tej podlagi lahko nastala imetniku kartice Modiana Experience Card.

Družba Montecristo SL ima pravico kadarkoli spremeniti Splošne pogoje poslovanja Modiana Experience Card.

Vse spremembe bodo javno objavljene na spletni strani www.maxifashion.com in www.modiana.si ter prodajnih mestih Montecristo SL, tj. trgovinah Modiana, veleblagovnici Maxi fashion v Ljubljani ali Maxi fashion v Portorožu. Če imetnik kartice Modiana Experience Card uporablja kartico Modiana Experience Card tudi po objavljenih spremembah teh Splošnih pogojev poslovanja, se smatra, da je o njih obveščen in se z njimi strinja.

Ti Splošni pogoji poslovanja so bili sestavljeni skladno s pravom Republike Slovenije, ki se kot relevantno pravo uporablja tudi za njihovo tolmačenje. Morebitne spore med imetnikom kartice Modiana Experience Card in izdajateljem kartice Montecristo SL rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Montecristo SL

December 2022

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( ) )
POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES! PRIČEKUJE VAS 10% POPUST DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE SE NAM BREZPLAČNO