PRAVILA NAGRADNA IGRA GUERLAIN - FACEBOOK MAXI FASHION 12.12.-18.12.2022

1. člen
Organizator nagradne igre je Montecristo SL d.o.o. (v nadaljevanju organizator). Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja.

2. člen
Nagradna igra poteka od 12.12.2022 do vključno 18.12.2022. Nagradna igra je objavljena na facebook strani - Maxi fashion.

POGOJI SODELOVANJA
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in ga organizator ne zaračunava.

Nagradna igra je objavljena na facebook strani Maxi fashion.

- od 12.12. 2022 do 18.12. 2022 (zaključi se v nedeljo 18.12. ob 24 uri).

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje, začeli slediti našemu instagram profilu maxi_ljubljana, všečkali in delili objavo na svojem facebook profilu.
Pogoji za sodelovanje bodo objavljeni na spletni strani modiana.si pod rubriko »aktualno« . Nagrado podarja podjetje Montecristo SL d.o.o.
Izžrebali bomo nagrajenca med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri.

Posameznik, ki sodeluje v nagradni igri, se strinja s splošnimi pogoji, ki so navedeni na spletni strani www.modiana.si pod rubriko »aktualno«.

V nagradni igri ne smejo sodelovati člani organizacijske ekipe in njihovi ožji družinski člani in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani modiana.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma podatkov) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

· udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

· je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

· udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na spletni strani www.modiana.si pod rubriko »aktualno« ali jih ni izpolnil pravočasno;

· v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

NAGRADE

4. člen
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme tisto nagrado, za katero je bil izžreban najprej.

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:

-        GUERLAIN1x črna maskara NOIR G  

Nagrade so že v naprej določene s strani organizatorja in niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje nagrad bo potekalo v ponedeljek 21.11.2022 na sedežu organizatorja nagradne igre.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

6. člen
Nagrajenec bo o nagradi obveščen v komentarju pod objavo nagradne igre na facebook profilu Maxi fashion.

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi pod komentar objave na facebook profilu Maxi fashion.

Nagrajenec bo objavljen na facebook profilu Maxi fashion pod objavo nagradne igre najkasneje v sedmih (7) dneh po žrebanju nagrad.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

7. člen
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja. Obvezno more predložiti tudi davčno številko, za obračun akontacije dohodnine, ki jo krije organizator nagradne igre.

Ø Nagrada se lahko prevzame le v trgovini Maxi fashion, na oddelku kozmetike, Trg republike 1, 1000 Ljubljana.

Ø Nagrado je mogoče prevzeti prvi delovni dan po objavi dobitnika.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

8. člen
Organizator ter izvajalec nagradne igre Montecristo SL d.o.o. kot upravljalec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

9. člen
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na facebook strani Maxi fashion.

Ljubljana, 12.12. 2022

Montecristo SL d.o.o.

 

 

POSTANITE NAŠ ZVESTI KUPEC IN PRIDOBITE EKSKLUZIVNE UGODNOSTI KARTICE MODIANA EXPERIENCE CARD.
PRIDRUŽITE SE NAM ŠE DANES! PRIČEKUJE VAS 10% POPUST DOBRODOŠLICE. PRIDRUŽITE SE NAM BREZPLAČNO